Pesan Umar bin Khattab saat Terjadi Musibah

Musibah belakangan ini menjadi topik yang sering dibicarakan. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan musibah pandemi yang belum mereda terus menjadi perbincangan sejumlah kalangan. Ada yang mengaitkan semua musibah itu dengan kelalaian manusia. Namun ada juga yang mengaitkannya pada unsur agama. Apapun penyebabnya, musibah adalah peristiwa yang banyak tidak diharapkan manusia. Meskipun begitu, ada salah […]

10 Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga dan Penjelasannya

Nabi Muhammad Saw memiliki banyak sahabat yang membantunya dalam berdakwah, dan beberapa diantaranya terjamin masuk surga. Lalu siapa saja sahabat-sahabat itu? 1. Abu Bakar Ash Shidiq Abu Bakar merupakan salah satu sahabat nabi yang termasuk assabiqunnal awwalun. Ia merupakan pengikut nabi Muhammad yang pertama. Dia juga setia menemani hijrahnya Nabi Muhammad SAW, membebaskan 70 budak […]

5 Sahabat Nabi yang Kaya Beserta Penjelasannya

Berdasarkan sejarah perkembangan islam, Nabi Muhammad Saw memiliki beberapa sahabat yang kaya nan dermawan. Kekayaannya pun ditaksir hingga triliunan, namun mereka tetap rendah hati dan tidak pelit. Lalu siapa saja sahabat nabi yang kaya tersebut? 1. Abdurrahman bin Auf Sahabat nabi yang satu ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Beliau merupakan orang kedelapan yang masuk […]

Kisah Umar Bin Khaththab Masuk Islam: Penyebab dan Kronologinya

Umar bin Khaththab memiliki nama lengkap Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razakh bin Adiyy bin Ka’b bin Lu’ai bin Ghalib. Dalam sejarah Islam, Umar bin Khaththab adalah salah satu Khulafaur Rasyidin, yang memegang kekhalifahan setelah Abu Bakar ash-Shiddiq. Beliau merupakan salah satu di antara sepuluh […]

2 Sahabat Nabi yang Memiliki Sifat Dermawan Beserta Penjelasannya

Di antara para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ada yang bersifat dermawan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyebaran agama Islam saat itu dan kepada sesama manusia. Para sahabat yang dermawan tersebut adalah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. 1. Utsman bin Affan Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang mengemban […]

Sistem Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Setelah Rasul Wafat

Masa kemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah masa kepimpinan setelah Rasul wafat. Pada saat itu, umat Muslim lebih memilih untuk segera mencari pengganti Rasul dalam memimpin dibandingkan mengurus pemakaman Rasul. Hal ini dikarenakan betapa pentingnya mengangkat seorang pemimpin dalam umat Islam. Berikut sistem kepemimpinan Khulafaur Rasyidin setelah rasul wafat. Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H) Khalifah pertama yang […]

Peristiwa Kematian Ali bin Abi Thalib di Bulan Ramadhan Dalam Sejarah Islam yang Kelam

Tepat pada tanggal 22 Mei 2019 hari ini adalah tanggal 17 Ramadhan, waktu terjadinya peristiwa kematian Ali bin Abi Thalib di Bulan Ramadhan, dimana khalifah yang keempat ini dibunuh oleh kaum Khawarij. Peristiwa ini merupakan subuh berdarah bagi seluruh umat Islam. Peristiwa yang tidak mungkin dilupakan dalam sejarah agama Islam. Kematian dari sepupu sekaligus menantu […]

Kisah Miqdad bin Amr, Sahabat Nabi yang Menghindari Jabatan

Banyak orang yang mengetahui empat sahabat Nabi yang telah menjadi khalifah, namun masih sedikit orang yang mengetahui sahabat Nabi lainnya yang juga memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam. Salah satunya adalah Miqdad bin Amr. Berikut kisah Miqdad bin Amr. Sang Pemikir Miqdad bin Amr adalah salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Ia […]

Mengenal Nusaibah Binti Ka’ab, Perisai Rasulullah yang Kematiannya Disambut Malaikat

Rasulullah merupakan sosok yang sangat luar biasa wibawanya. Sehingga banyak sahabat-sahabat di zaman dahulu yang sangat menghormati Rasulullah. Dalam upaya mendakwahkan Islam, sungguh tidak terhitung berapa banyak kaum muslimin yang berkorban. Tidak hanya dari kaum lelaki, namun juga dari golongan wanita. Salah satu tokoh yang ikut dalam perjuangan disamping Rasulullah, adalah Nusaibah Binti Ka’ab. Tokoh […]

10 Keutamaan Abu Sufyan Bin Harb Radhiallahu Anhu

Mengenal Nabi Muhammad dan belajar Sejarah Islam tidak akan lepas dari mengenal Sahabat Nabi. Sahabat dalam Islam diartikan sebagai orang-orang yang beriman pada masa Nabi Muhammad yang pernah bertemu langsung dengan beliau. Sahabat adalah orang-orang yang memiliki iman yang dalam. Sahabat juga berperan sangat penting dalam Agama Islam baik perkembangannya, keilmuannya, fatwa-fatwanya, kisah-kisahnya, perjuangannya, dan […]