Biografi Utsman Bin Affan, Khalifah yang Menginspirasi

Utsman bin Affan adalah khalifah ke-3 dan merupakan sosok sahabat sekaligus menantu Rasulullah SAW. Utsman dikenal sebagai sosok yang dermawan dan sangat menginspirasi umat Muslim. Untuk mengetahui Utsman bin Affan, simak penjelasan di bawah. Kelahiran Utsman Bin Affan Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Ummayah bin Abdi asy-Syams […]

Sejarah Kelahiran Nahdlatul Ulama Terlengkap

Nadhlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri di Surabaya pada 31 Januari 1926 atau 13 Rajab 1344 H. Sejarah mengatakan bahwa NU lahir berkat kegigihan para kalangan pesantren untuk melawan kolonialisme. Lantas apa yang menjadi cikal bakal lahirnya NU dan siapa sosok yang mendirikan NU? Mengenal Lebih Dalam tentang Nadhlatul Ulama […]

Biografi Umar Bin Khattab, Khalifah Kedua Khulafaur Rasyidin

Setelah Abu Bakar Ah-Shiddiq meninggal, penerus Rasulullah diteruskan kepada Umar bin Khatab yang masih dalam golongan sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, kekuasaan Umar bin Khattab telah banyak menoreh sejarah pada perkembangan Islam. Simak penjelasan berikut untuk mengetahui kisah Umar bin Khatab secara terinci. Mengenal Umar bin Khattab Secara mendalam Nama lengkap Umar adalah […]

Biografi Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Pertama Selepas Rasulullah Wafat

Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq? Beliau adalah sahabat nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama selepas Rasulullah meninggal. Simak lebih dalam tentang Abu Bakar Ash-Shidiq berikut penjelasannya. Mengenal Sosok Abu Bakar Ash-Shidiq Nama lengkap Abu Bakar Ash-Shidiq adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakah Ash-Shiddiq dilahirkan di Mekkah pada tahun 573 M atau […]

Hukum Menikah dengan Saudara Sepersusuan, Sangat Tidak dianjurkan!

Kata pernikahan sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat umumnya. Apalagi untuk wanita antara umur 20-25 an rasanya sudah harus memikirkan kematangan untuk menikah, tidak hanya itu disisi pria juga jika sudah memasuki umur 30-an. Tapi apakah kalian tahu apa itu pernikahan dan apa saja yang menjadi larangan-larangan dalam menikah agar kita dapat terhindar dari dosa? […]

Mempelajari Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah dalam Sejarah Islam

Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah tentu tidak lepas dari sejarah kemunduran Dinasti Umayyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah. Kenapa dinamakan Daulah Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Mari kita mengenal sejarah pada masa Dinasti Abbasiyah. Sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah Dinasti Abbasiyah didirikan […]

Hukum Merayakan Tahun Baru Islam, Bolehkah?

Tahun baru Islam atau hijriyah jatuh pada tanggal 1 Muharam. Pada saat itu merupakan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekkah ke Madinah yang kita kenal dengan perayaan tahun baru hijriyah atau tahun baru Islam. Secara filosofi pelajaran pergantian tahun baru diajarkan oleh Sayyidina Usman bin Affan selaku sahabat Rasulullah SAW. Sebelum mengulas hukum […]

Simak Sejarah Muhammadiyah Terlengkap

Sejarah Muhamadiyah berawal dari dakwah untuk pemuda dan pemudi yang berbentuk pengajian Sidratul Muntaha. Muhamadiyah adalah organisasi bersifat sosial dan bergerak dalam bidang pendidikan dan salah satu contoh wujudnya yaitu Hogere School of Muhammadiyah atau yang sekarang lebih dikenal dengan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Mari mengenal Muhammadiyah dan sejarahnya lebih dalam. Kata Muhammadiyah memiliki arti […]

Hukum Merayakan Tahun Baru Imlek Bagi Umat Islam, Bolehkah?

Tahun baru China atau yang biasa disebut Imlek jatuh pada setiap tahun pada tanggal 1 bulan pertama (1 Cia Gwee) dan berakhir tanggal 15 bulan pertama (15 Cia Gwee). Imlek merupakan tradisi yang dirayakan masyarakat tionghoa guna memperingati pergantian tahun baru. Sama halnya seperti kaum muslim, kaum tionghoa pun memilikinya. Sepertinya setiap agama pasti memiliki […]

Mempelajari Khalifah-khalifah Bani Umayyah dalam Sejarah Islam

Kata Ibnu Umayyah berasal dari nama seorang pemimpin Kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah yakni Umayyah Ibnu Abdi Syam Ibnu ‘Abdi Manaf. Semasa hidup Umayyah selalu bersaing dengan pamannya yang bernama Hasyim Ibnu ‘Abdi Manaf dalam merebut pimpinan dan pengaruh masyarakat bangsanya. Pada saat Nabi Muhammad SAW bersama ribuan kaum muslimin menyerbu kota Mekkah, saat itu […]