Macam-macam Riba dalam Ekonomi Islam

Setiap manusia menginginkan harta yang halal, berkah, dan juga bermakna bagi kehidupannya. Harta dalam islam memang bukanlah segala-galanya akan tetapi harta dibutuhkan untuk mendukung misi kehidupan manusia. Namun harta yang berkah dan halal tentunya harus mengikuti aturan yang sesuai dengan rukun islam , rukun iman , Fungsi Iman Kepada Kitab Allah, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, dan […]

Khiyar dalam Jual Beli Islam

Khiyar secara kata memiliki arti pemilihan. Dalam jual beli, pemilihan adalah hal alamiah yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual. Hal ini ternyata dalam islam menjadi sebuah aturan tersendiri, mengenai bagaimana etika atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses jual beli khususnya pada aspek pemilihan. Tentunya dalam bisnis, khiyar adalah hal yang perlu dipertimbangkan dan juga […]

Ciri – Ciri Ekonomi Islam di Malaysia

Malaysia adalah salah satu negara islam yang  lebih mengutamakan dan mengamalkan sistem ekonomi islam ketimbang sistem kapitalisme (ekonomi barat) yang dianggap hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Malaysia mengutamakan ekonomi islam sebagai ekonomi yang tidak memperbolehkan campur tangan pemimpin kerjaaan untuk memperkaya diri demi kerabat atau golongan tertentu, tetapi ekonomi islam yang telah diciptakan dan […]