7 Jenis Neraka dalam Islam

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Kita semua sebagai umat muslim tentu sudah sering mendengar tentang  jenis neraka dalam islam ya sobat, yakni tempat yang disediakan oleh Allah untuk hukuman bagi individu individu yang perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya selama ia hidup di dunia ini seperti sering berbuat zina dalam islam .

Mendengarnya saja tentu sudah merasa ngeri. Nah sobat, di dunia ini tentu ada begitu banyak tipe kejahatan termasuk kejahatan orang tua terhadap anak, dan di  neraka dalam islam juga ada beragam jenisnya atau tingkatan tingkatannya yang ditempati oleh individu dengan beragam dosa dan keburukan pula, berikut selengkapnya, Jenis Neraka dalam Islam.

jenis neraka dalam islam merupakan salah satu tempat yang paling menakutkan sebagaimana azab menghina islam yang mengerikan, mengerikan dan yang paling keji yang diciptakan Allah SWT untuk individu individu yang ingkar kepada Allah SWT, yang melanggar perintah Allah dan yang berbuat maksiat, sebagai suatu hukuman yang amat pedih bagi individu individu tersebut dan sebagai balasan terhadap apa yang ia lakukan didunia ini.

jenis neraka dalam islam mempunyai  tingkatan tingkatan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan dan sesuai jenis dosa yang paling berat dalam islam yang dilakukan. Banyak ayat Al Qur’an yang menjelaskan berbagai tingkatan hukuman yang akan diberikan kepada para penghuni  jenis neraka dalam islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur’an surah An Nisa’ ayat  145 : “Sesungguhnya individu individu munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari  jenis neraka dalam islam.” (QS. An Nisa: 145).

Dari ayat tersebut jelas bahwa  jenis neraka dalam islam mempunyai tingkatan tingkatan yang merupakan alam gaib menurut islam. Sebagimana yang tertulis didalm kitab As Sab’iyatu Fi Mawa’idzil Birriyat, bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan  jenis neraka dalam islam pada hari ahad. Di situ disebutkan pula bahwa  jenis neraka dalam islam itu mempunyai tujuh pintu atau tujuh tingkatan, Yaitu:

1. jenis neraka dalam islam Hawiyyah

jenis neraka dalam islam Hawiyyah ini adalah  jenis neraka dalam islam yang paling bawah (dasar), yang merupakan  jenis neraka dalam islam yang sangat mengerikan. Pintu  jenis neraka dalam islam ini ditempati oleh individu individu munafik, individu kafir, dan termasuk juga keluarga Fir’aun, dalam  jenis neraka dalam islam Hawiyyah.

Firman Allah SWT: “Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka dia dilemparkan ke  jenis neraka dalam islam hawiyah. Tahukah engkau apakah  jenis neraka dalam islam Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.” (Q.S. Al Qoriah : 8 11).

Orang muslim laki dan perempuan yang tidak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti para wanita muslim yang tidak menggunakan jilbab, bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutra dan emas, mencari rezeki dengan cara tidak halal, memakan riba dsb, Neraka Hawiyah adalah sebagai tempat tinggalnya.

2. jenis neraka dalam islam Jahim

jenis neraka dalam islam jahim ini berada di tingkatan ke 6 yaitu di atasnya  jenis neraka dalam islam Hawiyah. Di dalamnya ditempati oleh individu individu musyrik yang menyekutukan Allah SWT.  Firman Allah SWT: “Dan diperlihatkan dengan jelas  jenis neraka dalam islam Jahim kepada individu individu yang sesat” (QS.Asy Syu’araa : 91).

3. jenis neraka dalam islam Saqar

jenis neraka dalam islam saqar  ini berada di tingkatan ke 5 yaitu yang terletak di atasnya pintu  jenis neraka dalam islam Jahim. didalamnya ditempati oleh individu  individu yang tidak melaksanakan salat, individu yang berbohong tentang keberadaan Allah, individu yang menyembah selain Allah (berhala, patung) atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al quran.

Firman Allah SWT:  “Didalam surga mereka saling bertanya dari hal individu berdosa.  Apakah sebabnya kamu masuk  jenis neraka dalam islam Saqar? “Karena kami tidak sholat, kami tidak memberi makan individu miskin, kami percaya pada yang bukan bukan. Kami mendustakan hari kiamat.” (Q.S. Al Mudatsir : 40 46).

Neraka untuk orang munafik, iaitu orang yang mendustakan perintah Allah dan rasul. Mereka mengetahui bahwa Allah sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Muhammad, tetapi mereka meremehkan syariat Islam.

4. jenis neraka dalam islam Ladza

jenis neraka dalam islam ladza ini berada di tingkatan ke 4 yaitu yang terletak di atasnya pintu  jenis neraka dalam islam saqar.  Di dalamnya ditempati  oleh Iblis laknatullah beserta individu individu yang mengikutinya dan individu individu yang terbujuk rayuannya,  dan individu individu majusi, mereka kekal bersama Iblis di dalamnya.

Firman Allah SWT: “Sekali kali tidak dapat, sesungguhnya  jenis neraka dalam islam itu adalah api yang bergejolak”. (QS. Al Ma’arij : 15). Neraka yang disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin. Bagi mereka yang tidak mahu bersedekah, membayar zakat, atau bahkan memasang muka masam apabila ada orang miskin datang meminta bantuan.

5. jenis neraka dalam islam Huthamah

jenis neraka dalam islam hutamah ini berada di tingkatan ke 3 yaitu yang terletak diatasnya pintu  jenis neraka dalam islam Ladza. Di dalamnya ditempati oleh individu individu Yahudi dan para pengikutnya.  Firman Allah SWT: “Dan tahukah kamu, apakah Huthamah itu? (yaitu) api (yang disediakan Allah) yang dinyalakan”. (QS. Al Humazah : 5 6).

Neraka yang disediakan untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau platina, mereka yang serakah tidak mau mengeluarkan zakat harta dan menghina orang miskin. Di neraka yang menyedihkan ini harta yang telah mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaan kepada manusia pengumpul harta.

6. jenis neraka dalam islam Sa’ir

jenis neraka dalam islam Sa’ir ini berada di tingkatan ke 2 yaitu yang terletak diatasnya pintu  jenis neraka dalam islam Hutamah. Didalamnya ditempati  oleh individu individu  yang tidak mau mengeluarkan zakat,  atau mereka yang mengeluarkan tetapi tidak pada porsinya. Dan individu individu yang memakan harta anak yatim, mereka akan dimsukkan kedalam  jenis neraka dalam islam Sa’ir.

Firman Allah SWT: “Bahwasanya individu individu yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya, dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam  jenis neraka dalam islam Sair.” (Q.S. An Nisa’ : 10).

7. jenis neraka dalam islam Jahannam

jenis neraka dalam islam jahannam ini adalah  jenis neraka dalam islam yang paling atas (pertama). Pintu  jenis neraka dalam islam ini ditempati oleh kaum muslimin (umat Nabi Muhammad SAW) yang melakukan dosa besar. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril kepada nabi Muhammad SAW: “Hai Muhammad! pintu  jenis neraka dalam islam jahannam, ini dihuni oleh individu individu yang melakukan dosa besar dari umatmu, dimana mereka mati sebelum bertaubat.

“Demi mendengar apa yang dikatakan Jibril, Rasulullah pun langsung pingsan. Ketika Rasulullah SAW telah sadar kembali, beliau berkata : “Hai Jibril! sangat besar musibahku. Karena sesungguhnya aku amat takut bila umatku dimasukkan ke dalam  jenis neraka dalam islam!”. Jawab Jibril: “Ya, umatmu yang melakukan dosa besar akan dimasukkan ke dalam  jenis neraka dalam islam! “.

Kemudian Rasulullah menangis, dan Jibril pun ikut menangis. Tiba tiba mereka berdua mendengar firman Allah SWT : Hai Jibril, Hai Muhammad! sesungguhnya Aku menjauhkan kalian berdua dari  jenis neraka dalam islam. Tetapi janganlah kamu merasa aman dari siksa Ku!”. Firma nAllah SWT: “Dan sesungguhnya Jahannam itu benar benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut pengikut setan) semuanya.” (QS. Al Hijr : 43).

Menjauhi Neraka

Oleh karena itu, maka jagalah diri kita semua dan keluarga kita dari api  jenis neraka dalam islam karena bahan bakar  jenis neraka dalam islam adalah manusia dan batu.  Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an surah At Tahrim ayat 6: “Hai individu individu yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api  jenis neraka dalam islam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (QS. At Tahrim: 6).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: “Peliharalah dirimu dari api  jenis neraka dalam islam yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi individu individu kafir.” (QS. Al Baqarah: 24). Semoga menjadi jalan untuk kita semua agar menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk sehingga jauh dari  jenis neraka dalam islam jenis apapun.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga menjadi wawasan berkualitas dan mampu menjadi motivasi agar kita selalu memperbaiki diri dan jauh dari api  jenis neraka dalam islam. Sampai jumpa di artikel berikutnya, terima kasih.

fbWhatsappTwitterLinkedIn