Golongan yang Tidak Mendapat Syafaat di Hari Kiamat

Syafaat nabi saw yang dibahas di keutamaan surat ad dukhan merupakan pertolongan yang diberikan oleh nabi muhammad saw kepada ummatnya pada hari akhirat kelak disaat ummatnya tidak ada pertolongan lain selain daripada syafaat baginda. Tetapi hanya golongan manusia yang memperoleh segala keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT serta memperoleh kecintaan rasululah saw akan memperoleh syafaat nabi di akhirat kelak.

Kerugian yang sangat besar bagi insane dan golongan manusia yang tidak paham bahaya mengkonsumsi alkohol dalam islam yang tidak memperoleh kasih sayang bahkan dibenci oleh rasulullah saw karena kebencian baginda mengandungi makna kebencian Allah SWT. Jika rasulullah saw membenci seseorang bererti kebencian tersebut bedasarkan kebatilan yang dilakukan oleh golongan manusia tersebut.

Di antara golongan manusia – golongan manusia yang tidak mendapat syafaat nabi saw di akhirat kelak adalah golongan manusia yang durhaka, golongan pengikut dajjal, golongan manusia yang di dalam hatinya ada penyakit, golongan manusia yang membenci islam, golongan manusia yang hanya memikirkan hal dunia, golongan manusia yang meremehkan islam, golongan manusia yang mengabaikan akhlak mulia, golongan manusia yang melupakan kebahagiaan dan ketenangan hidup, golongan manusia yang durhaka kepada ibu dan ayah, suami yang tidak menjaga istri dari neraka, dan istri yang tidak mahu menyayangi dan mengurus anak.

Golongan yang Tidak Mendapat Syafaat di Hari Kiamat.

Golongan Manusia yang Kufur Kepada Allah

 • Kufur nikmat

– manusia yang kufur nikmat atau kufur dalam islam adalah manusia yang tidak mengenali zat yang maha mulia, maha bijaksana, maha mengetahui, maha pencipta, dan maha pentadbir. Mereka akan berada di dalam kegelapan dan kejahilan sehingga akhir hayat mereka. Kekufuran juga merupakan kezaliman yang paling besar dan jahat

 • Golongan manusia yang menzalimi diri sendiri.

– golongan manusia ini menggunakan anggota – anggota tubuh badan mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti fitnah dalam islam.

 • Golongan manusia ingkar.

– golongan manusia ingkar ini merupakan manusia yang melengah – lengahkan hak – hak dirinya terhadap Allah SWT demi mengejar kepentingan diri mereka sendiri.

 • Golongan manusia yang tidak menunaikan hak ibu dan ayah.

– golongan manusia ini tidak menunaikan tanggungjawab mereka sebagai anak terhadap kedua – dua ibu dan ayah mereka. Hak kepada ibu dan ayah merupakan hak paling besar bagi manusia di dunia ini.

 • Golongan manusia yang membangkang terhadap perintah Allah.

– golongan manusia ini adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT, enggan mengaku illahiyah-nya dan rabbaniyah-nya dan membangkang titah perintah-nya.

 • Golongan manusia yang tidak mengenal Allah.

– golongan manusia ini tidak akan mendapat ilmu yang benar dan akal mereka akan melalui jalan – jalan yang susah dan berliku dalam segenap bidang kehidupan.

Golongan Manusia yang di dalam Hatinya Ada Penyakit.

 • Mensyirikkan Allah SWT.

– penyakit hati ini berpunca daripada kesombongan manusia yang enggan mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah SWT.

 • Melakukan amalan yang berdosa.

– golongan manusia ini gemar melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

 • Lalai terhadap tugas

– golongan manusia ini lalai terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan Allah SWT kepada hamba yang muslim.

 • Meninggalkan keputusan Allah SWT dalam kehidupan.

– golongan manusia ini menganggap segala ketentuan dan ketetapan Allah SWT dipandang tidak baik dan tidak diredhai oleh manusia. Mereka merasakan keputusan Allah SWT menjatuhkan maruah mereka.

 • Menghina orang yang dimuliakan Allah SWT.

– golongan manusia ini gemar menghina dan memandang kecil orang yang dikasihi dan disokong oleh Allah SWT.

 • Tidak merujuk kepada Allah SWT.

– golongan manusia ini tidak merujuk kepada Allah SWT segala permasalahan mereka sebaliknya mereka mengambil rujukan yang lain.

 • Mencurigai, syak dan sangsi kepada janji – janji Allah SWT.

– golongan manusia ini curiga, syak, dan sangsi kepada janji – janji dan ingatan – ingatan Allah SWT seperti sangsi dan curiga terhadap jaminan syurga oleh Allah SWT terhadap orang yang beriman.

Golongan Manusia yang Membenci Islam

 • Karena islam bertentangan dengan jahilliyah.

– faktor terbesar yang menyebabkan islam dimusuhi iaitu factor akidah islam yang berlawanan dengan jahilliyah atau kufur. Islam mengajak kepada akidah yang sohih serta reality hidup yang salimah, syamilah, dan kamilah yang mana bertentangan dengan kekufuran.

 • Karena islam memerintahkan keadilan.

– berlaku adil adalah salah satu perkara yang amat dituntut di dalam islam. Golongan manusia yang gemar melakukan keburukan menganggap sifat adil ini menyushakan diri mereka karena menghalang mereka untuk mendapatkan ape yang mereka inginkan.

Golongan Manusia yang Hanya Memikirkan Dunia.

 • Hanya untuk hidup semata – mata.

– golongan manusia ini hidup hanya untuk dunia semata – mata. Mereka dinamakan golongan manusia ad-dahriyyan.

 • Hilang pedoman.

– golongan manusia ini telah hilang pedoman, terumbang – ambing, aqidah bersimpang – siur, melakukan sesuatu dan menyimpang dari jalan Allah SWT dalam kehidupan duniawi. Namun mereka masih menyangka mereka membuat kebaikan. Mereka berfahaman kebendaan walaupun kaangkala mereka melakukan kerja berbentuk kerohanian.

Golongan Manusia yang Meremehkan Islam

 • Islam dianggap menghambat kemajuan.

– golongan manusia ini menganggap undang – undang islam tidak lojik dan ketingalan zaman. Mereka menuntut undang – undang tertentu untuk menyelesaikan masalah yang timbul daripada pelaksanaan undang – undang yang lain.

 • Islam dianggap menyusahkan.

– golongan manusia ini melihat pada cara nabi muhammad saw menyampaikan dakwah dan dianggap sebagai menyusahkan karena bagi mereka terdapat cara yang lain yang lebih senang. Mereka sebenarnya tidak meyakini bahawa setiap tindakan baginda besabit dengan konsep dakwah islamiyyah dan cara penyampaian dakwah baginda adalah bimbingan wahyu Allah SWT.

Golongan Manusia yang Mengabaikan Akhlak Mulia.

Golongan manusia ini gemar melakukan perilaku – perilaku yang buruk dan bertentangan dengan apa yang dituntut oleh Allah SWT. Mereka dikuasai oleh tingkah laku buruk dan menyebabkan hidup mereka porak peranda dan kacau bilau. Kejayaan sesebuah masyarakat bermula daripada pembinaan sistem nilai yang kukuh yang dipengaruhi unsur – unsur kebaikan yang terpancar daripada akidah yang benar.

Justru, akhlak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan dan dalam memelihara kemuliaan insan serta keluhurannya.

Golongan Manusia yang Melupakan Kebahagiaan dan Ketenangan Hidup.

Kehidupan yang sempit.

– golongan manusia ini merupakan golongan manusia yang tidak paham atau kenal Allah SWT dan tidak kenal dirinya sendiri. Hatinya sentiasa sempit, tidak lapang, kusut, dan tidak tenang walaupun pada zahirnya mereka nampak tenang.

Mereka menjadi begini karena hati mereka tidak merasakan bahawa mereka bertuhankan Allah SWT. Jadi mereka tiada tempat untuk mengadu apabila mengalami bermacam – macam masalah didalam hidup. Mereka terpaksa bergantung pada diri mereka sendiri sahaja untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Tidak mengenal diri sendiri.

– golongan manusia – golongan manusia ini merupakan mereka yang tidak merasakan diri mereka hamba kepada Allah SWT. Hanya pada lisan sahaja mereka mengakui tetapi tidak pada hati mereka. Maka, akan timbullah sifat sombong, bongkak dan sebagainya. Tiada rasa ketenangan dalam diri mereka walaupun setinggi mana kedudukan mereka.

Melupakan kewajiban.

– golongan manusia – golongan manusia ini merupakan mereka yang lupa tanggungjawap mereka sesame saudara islam mereka. Mereka hidup dalam keadaan yang serba lengkap dan mewah tetapi mereka tidak mahu tolong – menolong dan bantu – membantu saudara islam mereka yang hidup dalam keadaan yang serba kekurangan.

Golongan Manusia yang Durhaka Kepada Ibu dan ayah

Golongan manusia – golongan manusia ini merupakan mereka yang tidak menghormati dan memuliakan kedua ibu dan ayah mereka. Mereka mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang anak terhadap ibu dan ayah mereka. Tidak menghormati ibu dan ayah merupakan dosa yang paling besar sebagai seorang anak.

Suami hang Tidak Menjaga Istri dari Api Neraka.

Golongan manusia – golongan manusia ini merupakan mereka yang tidak membimbing istri – istri mereka melakukan perkara – perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT seperti menutup aurat, menjaga kehormatan diri mereka dan suami,

tidak keluar rumah tanpa izin daripada suami, dan sebagainya. Mereka gagal membimbing istri – istri merka untuk menghormati diri mereka sebagai seorang suami dan gagal membimbing istri – istri mereka untuk mendidik anak mereka menjadi anak – anak yang soleh dan solehah.

Istri yang Tidak Mahu Menyayangi dan Mengurus Anak.

 • Membiarkan anak.

– mereka tidak mengasuh dan mendidik anak mereka supaya menjadi anak yang soleh yang tinggi budi pekerti.

 • Mengabaikan anak.

– mereka tidak mendampingi anak anak atau member perhatian kepada anak – anak mereka. Ini menyebabkan mereka tidak mengetahui perasaan dan permasalahan anak – anak mereka. Anak – anak mereka akan mencari kawan – kawan rapat mereka untuk

meluahkan masalah yang mereka hadapi. Ini tidak salah tetapi jikalau mereka tersalah memilih kawan ini akan menyebabkan mereka terpengaruh ke arah unsur – unsur social yang tidak sihat. Perhatian daripada ibu dan ayah terhadap anak – anak amat penting pada masa kini.

 • Tidak berkumpul dan beramah mesra.

– mereka tidak mahu meluangkan masa bersama – sama anak mereka seperti beriadah bersama – sama untuk mendekati dan mengenali hati budi anak – anak mereka selain dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.

 • Sibuk bekerja.

– di dalam islam sebenarya wanita tidak digalakkan bekerja karena ianya dapat merenggangkan hubungan mesra antara anak dan ibu, begitu juga hubungan antara istri dan suaminya. Ini berlaku karena wanita terlalu tumpukan pada kerjaya mereka hingga tanggungjawab mereka sebagai istri dan ibu terabai.

Semoga bermanfaat, sampai jumpa di artikel berikutnya.