15 Pahala yang Paling Besar dalam Islam

Tiap kebaikan yang dibuat oleh seseorang tentu mendapat pahala ya sobat, yakni sesuai dengan keikhlasan dan istiqomah dalam menjalani amal kebaikan tersebut, nah sobat, dalam islam, tentu ada begitu banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, namun diantara semua kebaikan, ada jalan kebaikan yang paling banyak pahalanya yang terkadang tidak disadari oleh semua orang, […]

Hukum Hantaran Pernikahan dalam Islam

Ketika acara pernikahan, sebelumnya tentu sudah didahului dengan pertemuan kedua belah keluarga, lamaran, hingga ke acara inti yakni pernikahan itu sendiri, seringkali ditemui hampir di seluruh masyarakat baik itu agama atau budaya apapun selalu ada hantaran dalam pernikahan dari lelaki ke perempuan dan sebaliknya seperti adanya kedudukan mahar dalam hukum islam. Hal itu diibaratkan sebagai […]

Hukum Dagang dalam Islam

Salah satu kebutuhan dasar setiap orang ialah ialah makan dan minum atau segala sesuatu untuk kehidupan dan kelangsungan hidup, setiap orang wajib berusaha sendiri semampunya untuk mencukupi segala kebutuhannya yakni dengan bekerja di bidang apa saja yang halal dengan niat untuk mendaat rezeki yang berkah di jalan Allah agar tercapai seperti cara berdagang Rasulullah agar […]

Doa Setelah Shalat Dhuha

Shalat dhuha adalah salah satu dari macam-macam shalat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim. Ada banyak keutamaan yang bisa didapatkan dengan melaksanakan shalat dhuha. Adapun keutamaan shalat dhuha dapat dilihat dari hadis berikut ini; “Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, ‘Kekasihku (Rasulullah) memberikan pesan (wasiat) kepadaku dengan tiga hal yang tidak […]

15 Keutamaan Mempelajari Tauhid

Tauhid secara bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fi’il wahhada-yuwahhidu (dengan huruf ha di tasydid), yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: “Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian. Yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya” (Syarh Tsalatsatil Ushul, 39). Dari […]

Hukum Membahagiakan Orang Tua

Orang tua adalah sosok yang paling berjasa pada hidup seseorang, orang tua mengarahkan kepada anaknya tentang kebaikan dunia dan akherat serta mengajarkan apa saja hingga anaknya mampu dewasa dan mandiri. Sebagai seorang anak, sudah sering kita dengar mengenai salah satu kewajibannya, yakni berbakti dan membahagiakan sesuai ayat Al Qur’an tentang membahagiakan orang lain terutama orang […]

Hukum Beradab dengan Rasulullah

Beradab dengan Rasulullah, mungkin bagi sobat ada yang masih bertanya tanya mengenai makna dari kalimat ini, beradab dengan Rasulullah artinya ialah melakukan sesuatu untuk Rasulullah misalnya seperti mengucapkan shalawat atau mendoakan beliau serta menjalankan segala sunnah, mengikuti perintah, dsb yang berhubungan dengan teladan serta pesan pesan Rasulullah untuk umatnya yakni umat islam dimana tiap muslim […]

13 Keutamaan Shalat Subuh Di Masjid Secara Berjamaah

Shlat wajib merupakan slah satu ibadah yang wajib dilakukan. Salah satu shalat yang berat dilaksanakan bagi sebagian besar kaum Muslim, khususnya laki-laki dewasa ini, adalah shalat Subuh secara berjamaah sebagiaman juga keutamaan shalat ashar berjamaah . Padahal, bila melihat kepada keutamaannya, justru shalat Subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan yang luar biasa, sebagiamana 13 keutamaan Shalat Subuh Di […]

Keutamaan Orang Buta Dalam Islam dan Dalilnya

Orang yang buta ternyata punya keutamaan yang luar biasa. Bahkan orang yang buta jika ia bersabar sebagai cara mencintai allah lebih dari apapun  saat penglihatannya itu diambil sebagaimana manfaat tasawuf dalam dunia islam , maka ia akan dijanjikan balasan surga. Sebgaimana dalam 10 Keutamaan Orang Buta Dalam Islam. Mendapat Balasan Surga Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa […]

Keutamaan Membangunkan Sahur

Sahur adalah sunnah puasa yang dilakukan pagi dua pertiga malam itu sangat penting dan sulit. Penting karena bila dilakukan mendapat pahala, bila tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi semisal puasa langsung bangun siang boleh saja, jadi tidurnya cukup, namun akan mengalami lapar yang amat sangat sebagimana pahala sahur saat bulan ramadhan . Allah  menyukai orang yang […]