Hukum Beradab dengan Rasulullah

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Beradab dengan Rasulullah, mungkin bagi sobat ada yang masih bertanya tanya mengenai makna dari kalimat ini, beradab dengan Rasulullah artinya ialah melakukan sesuatu untuk Rasulullah misalnya seperti mengucapkan shalawat atau mendoakan beliau serta menjalankan segala sunnah, mengikuti perintah, dsb yang berhubungan dengan teladan serta pesan pesan

Rasulullah untuk umatnya yakni umat islam dimana tiap muslim yang beradab dengan baik untuk Rasulullah tentu akan mendapat syafaat nantinya di hari kiamat dan di akherat nanti serta bisa menjadi petunjuk dan jalan yang lurus dalam kehidupan dunia akherat. Nah sobat, mengenai bagaimana Hukum Beradab dengan Rasulullah beserta penjelasan lengkapnya penulis uraikan selengkapnya dalam artikel berikut, yuk simak selengkapnya.

1. Hukum Beradab dengan Rasulullah ialah wajib seusai dengan dalil berikut :

 • Allah telah mewajibkan setiap mukmin untuk hormat terhadap Nabi Muhammad S.A.W seperti yang ditegaskan dalam firman Allah : “ Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya…..”( Al-Hujurat 49:1 )
 • Sesungguhnya Allah mewajibkan orang yang beriman untuk taat dan cinta kepada Rasullullah seperti di dalam firmannya : “ Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul…” ( Muhammad 47:33)
 • Allah menjadikan Rasullullah sebagai pemimpin dan hakim seperti dalam firmannya : “ Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu…..”
  ( An-Nisa’ 4:105 )
 • Allah telah menetapkan bahawa Rasullullah adalah manusia terbaik akhlak dan budi pekertinya. Beliau memiliki kesempurnaan diri dan jiwa sehingga beliau merupakan makhluk yang paling baik dan sempurna.

2. Beberapa cara beradab kepada Nabi Muhammad S.A.W antaranya :

 • Hendaklah mentaati Nabi Muhammad S.A.W di samping mengikuti jejak langkahnya dalam urusan dunia dan agama misalnya mengikuti cara bermesraan sesuai sunnah Nabi.
 • Menjadikan Nabi Muhammad S.A.W sebagai orang yang paling dicintai, dihormati dan diagungkan dari seluruh makhluk Allah.
 • Mengagung dan menghormati Nabi Muhammad S.A.W apabila namanya disebut dan berselawat serta salam ke atasnya, mengakui kebenarannya dan menghargai sifat-sifatnya.
 • Membenarkan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W samada soal agama dan dunia termasuk cara Nabi Muhammad mendidik anak
 • Merendahkan suara di makam dan masjidnya bagi yang berpeluang menziarahinya.
 • Mencintai para salihin dan para pengikutnya kerana mereka mencintai Nabi Muhammad S.A.W serta memusuhi golongan fasiq kerana mereka membenci Nabi Muhammad S.A.W.

3. Kewajiban Hukum Beradab yang Hendaknya Dilakukan untuk Rasulullah Muhammad SAW

 • Nabi Muhammad SAWadalah pemimpin agung dan utusan Allah SWT yakni terdapat keutamaan dan pentingnya mengenal Rasulullah SAW.
 • Sobat dan semua umat muslim perlu sentiasa membaca selawat ke atasnya sebagai tanda terima kasih dan memuliakannya.
 • Sobat dan semua umat muslim perlu melaksanakan segala hukum beradab yang hendaknya dilakukan.
 • Allah SWT menyeru umat agama islam yang benar dan mulia agar mengasihi Rasulullah Muhammad SAW sebagai tanda cinta kepada-nya.

4. Garis Panduan Dan Beradab dengan Rasulullah Muhammad SAW

 • Tujuan bersalawat dan keutamaan shalawat di hari jum’at serta di hari lain adalah untuk memberi ucapan selamat bagi menghormati Rasulullah Muhammad SAW. Sobat dan semua umat muslim perlu hukum beradab yang hendaknya dilakukan semasa bershalawat dengan suara yang sederhana dan tidak terlalu nyaring.
 • Tawadhu’ dan bersopan santun. Sobat dan semua umat muslim dilarang meninggikan suara di hadapan Rasulullah Muhammad SAW.
 • Bersopan ketika hadist Rasulullah Muhammad SAW dibaca. Sobat dan semua umat muslim disunatkan menziarahi makam baginda ketika menunaikan haji dan umrah
 • Mengasihi para sahabat dimana terdapat ayat Al Qur’an tentang membahagiakan orang lain , Sobat dan semua umat muslim hendaklah menghormati dan memuliakan sahabat nabi dengan tidak mencaci atau memandang rendah pendapat sahabat
 • Beriltizam dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, Sobat dan semua umat muslim dikehendaki mengikut segala hukum beradab yang hendaknya dilakukan Rasulullah Muhammad SAW sama ada perbuatan, perkataan, hukum, sikap dan pandangan
 • Sobat dan semua umat muslim dikehendaki memastikan setiap amalan sobat dan semua umat muslim itu selari dengan ajaran agama islam yang benar dan mulia

5. Kelebihan Beradab kepada Rasulullah Muhammad SAW

 • Jiwa sentiasa tenang
 • Sentiasa mengamalkan nilai murni yang baik
 • Akan sentiasa mengamalkan ibadah
 • Akan sentiasa berhati-hati dalam amalan dan perbuatan dan jauh dari perkara-perkara maksiat

6. Hikmah Beradab kepada Rasulullah Muhammad SAW

 • Umat muslim yang mengasihi Rasulullah Muhammad SAW akan dikasihi Allah SWT
 • Umat muslim yang menjadikan Rasulullah Muhammad SAW contoh dan ikutan, mendapat kesejahteraan hidup didunia dan keridhaan di akhirat
 • Hukum beradab yang hendaknya dilakukan kepada Rasulullah Muhammad SAW mendorong sobat dan semua umat muslim mengamalkan hukum beradab yang hendaknya dilakukannya
 • Melahirkan insan hukum beradab yang hendaknya dilakukan sesama makhluk
 • Mendapat rahmat dan keampunan

7. Kerugian Orang yang Tidak Melakukan Hukum Beradab yang Hendaknya Dilakukan Kepada Rasulullah Muhammad SAW

 • Tidak berpeluang menerima syafaat dripada Rasulullah Muhammad SAW di akhirat kelak
 • Tidak berpegang dengan hukum beradab yang hendaknya dilakukan Rasulullah Muhammad SAW berarti tidak berpegang dengan ajaran Allah SWT
 • Terhapus pahala atas kebaikan yang dilakukannya

8. Hukum Beradab dengan Rasulullah menurut : Al-Muntaqa Min al-Adab Asy Syar’iyyah, Syekh Majid bin Sa’ud Aal ‘Uwaisyin, hlm.18

 • Menaati, menapaki jejak dan mengikuti petunjuk serta mengikuti dan meneladani beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,
 • Mendahulukan kecintaan pada beliau serta menghormati dan mengagungkannya,
 • Bershalawat ketika menyebut dan atau mendengar beliau disebut,
 • Waspada dari sikap menyelisihi dan mendurhakai beliau,
 • Tidak mendahulukan perkataan manusia manapun dari perkataan dan pendapat beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,
 • Mengimani kenabian dan kerasulan beliau serta membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan,
 • Menghindari sikap ghuluw terhadap beliau, yakni tidak menempatkan beliau pada posisi menuhankan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,
 • Tidak memberikan dan menisbatkan kekhususan Allah kepada beliau dengan tidak bersumpah atas nama beliau dan tidak bertawakkal kepada beliau,
 • Loyal dan cinta pada mereka yang cinta dan loyal pada beliay serta memusuhi dan belepas diri dari orang yang memusuhi dan membenci beliau,
 • Menolong sunnah dan melindungi kesucian syariat yang beliau bawa,
 • Menghidupkan sunnahnya dan menampakkan syariatnya serta dan meneruskan da’wah beliau serta menunaikan wasiatnya.

9. Kewajiban Beradab dengan Rasulullah dan Dalil yang Menguatkan

 • Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah.” (QS.Al-Hujurat:1)
 • Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang Mukmin dan perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah Menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka.” (QS.Al-Ahzab:36)
 • Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain).” (QS.An-Nur:63)
 • Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi.” (Al-Hujurat:2)
 • Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain.” (QS.Al-Hujurat:2)
 • Nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari.” (QS.Al-Hujurat:2)
 • Dari Abu Sa’id Al Khudri ra.hu dia berkata, kami pernah bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Rasulallah, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu, tetapi bagaimanakah cara kami bersholawat kepadamu?” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab: “Ucapkanlah oleh kamu sekalian, “Allahumma sholli ‘ala Muhammadin ‘abdika wa rasulika kama shollaita ‘ala Ibrohim..( Ya Allah, limpahkanlah rahmatMu kepada Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada Ibrohim..).” (Hadis Riwayat Bukhari, Bab Sholawat Atas Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam no.6358).
 • Dari Abu Hurairah ra.hu, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, “Barangsiapa ingin pahalanya ditimbang dengan timbangan yang lebih berat dan sempurna ketika bersholawat atas kami, dan bersholawat atas ahli bait kami, hendaklah orang itu mengucapkan sholawat seperti ini: “Allahumma sholli ‘ala Muhammadinin Nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu’miniina wadzuriyyatihi wa ahli baitihi kama shollayta ‘ala ali Ibrohim innaka hamiidun majid” (Ya Allah, limpahkanlah rahmatMu kepada Muhammad sang Nabi itu, juga kepada isteri-isterinya sebagai ibu-ibunya orang mu’min, kepada keturunan beliau dan keluarga beliau sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada keluarga Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia).” (Hadis Riwayat Abu Dawud, Bab Sholawat Atas Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Dalam Sholat Setelah Tasyahhud, nomor 982).
 • Rasul telah bersabda dalam hadisnya yang masyhur: “orang yang kikir adalah orang yang tidak mau bersholawat kepadaku ketika namaku disebut di dekatnya.”

Demikian yang dapat penulis sampaikan, sampai jumpa di artikel berikutnya ya sobat, Terima kasih.

fbWhatsappTwitterLinkedIn