10 Amalan Sunnah saat Bulan Ramadhan

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Bulan Ramadhan adalah bulan dengan penuh keistimewaan di hari-harinya. Apalagi bulan ramadhan juga merupakan kesempatan bagi kaum muslim untuk menghapus dosa dan menambah amalan. Tak terkecuali amalan sunnah saat bulan ramadhan.

Amalan sunnah menurut Rasulullah sesuai dengan ajaran islam telah diungkapkan melaui sabdanya. Rasulullah bersabda :

“Barangsiapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah pada bulan ramadhan. Maka (pahalanya) seperti orang yang melakukan amalan fardhu pada bulan lainnya. Dan barangsiapa yang melakukan amalan satu amalan fardhlu di bulan Ramadhan maka (pahalanya) seperti orang yang melakukan 70 amalan fardhu pada bulan lain ”

1. Membaca Al Qur’an

Amalan sunnah saat bulan ramadhan yang pertama adalah membaca Al Qur’an. Amalan ini dikategorikan sebagai amalan khusus karena bisa langsung digabungkan dengan amalan puasa. Sehingga seakan-akan, jika seseorang berpuasa namun tidak menfokuskan diri dalam membaca ayat suci Al-Qur’an. Dia seperti orang yang sedang makan hanya untuk bertahan hidup, bukan “makan sambil menikmati hidup”. Allah SWT berfirman :

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan – penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)(Qs. Al Baqarah ayat 185)

Ibnu ‘Abbas radhiyallaho ‘anhu pernah berkata

Dahulu Malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadhan, dan selanjutnya ia membaca Al-Qur’an bersamannya(HR-Bukhari)

Rasulullah SAW juga bersabda,

Puasa dan Al-Qur’an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti

2. Berbuka puasa dengan makanan manis

Disunnahkan ketika berbuka puasa dengan makan-makanan yang manis, air hangat dan susu. Imam Ali bin Abi Thalib menyukai berbuka puasa dengan minuman susu. Iman Ja’far ash shidiq berkata bahwa Rasulullah SAW apabila berbuka puasa biasanya beliau memulai dengan memakan yang manis-manis.

Baca juga:

Jika tidak ada, maka beliau berbuka puasa dengan memakan gula atau kurma. Bahkan bila semua itu tidak ada, maka beliau berbuka puasa dengan meminum air hangat. Disunnahkan juga mendahulukan shalat magrib sebelum berbuka puasa, kecuali  apabila ada orang yang menunggu makan bersama.

3 . Shodaqoh

Amalan sunnah saat bulan ramadhan yang bisa dilakukan adalah bershodaqoh. Shodaqoh merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela dengan hati ikhlas tanpa dibatasi oleh jumlah dan waktu. Shadaqah juga termasuk ke dalam amalan sunnah yang tidak hanya dikerjakan pada saat bulan ramadhan namun di hari-hari biasa juga. Namun, shadaqah pada bulan ramadhan memiliki keistimewaan tersendiri. Sesuai dengan hadis para sahabat Nabi.

Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib berkata

“Barang siapa mengeluarkan sedekah kepada orang miskin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyediakan balasan untuknya berupa kebebasan, sebagaimana bebasnya Nabi Ismail as dan Penyembelihan”

Imam  Ja’far Shadiq berkata “Barang siapa mengeluarkan sedekah di bulan Ramadhan, niscaya Allah hindarkan 70 macam bencana darinya

4. Memberi makan orang untuk berbuka puasa

Setiap orang muslim yang berpuasa maka ketika adzan magribberkumandang. Selesailah puasanya dan bersegeralah berbuka puasa. Berbuka puasaterkadang tidak dilakukan oleh semua orang. Untuk itu islam mengajarkan agarmemberi makan orang untuk berpuasa

Hadis dari Imam Muhammad Al-Baqir berkata “Memberi makanan orang berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa lebih aku sukai daripada membebaskan ini dan itu seperti dibebaskannya Nabi Ismail as. Dari penyembelihan ayahnya, Nabi Ibrahim

5. Makan Sahur

Amalan makan saat sahur termasuk dalam amalan di bulanRamadhan yang disunnahkan, dan telah diriwayatkan dalam suatu hadis dibawah ini:

Maka Sahurlah meskipun hanya dengan segelas air, sebab Allah menyampaikan salam kepada orang-orang yang makan sahur

Baca juga:

Rasulullah SAW pernah bersabda,

Makan sahur itu mengandung berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya sebiji kurma”.

Selain itu sebagai umat muslim dianjurkan untuk tolong menolong dengan orang yang sedang menjalankan puasa dalam hal sahur sesuai dengan ajaran islam. Didukung oleh Rasulullah SAW bersabda :

Tolong Menolonglah kalian bersama dengan orang – orang yang berpuasa dalam hal makan sahur dan menunaikan Qiyammul Lail

Selain itu, Ketika umat muslim menjalankan makan sahur. Maka,Allah beserta para malaikat-nya bershalawat kepada orang – orang makan sahurdan mohon ampun pada Bulan Ramadhan. Sesuai dengan Rasululah pernah bersabda :

Sesungguhnya Allah beserta para malaikat-Nya bershalawat kepada orang – orang yang memohon ampun dan orang – orang yang makan sahur. Karena itu, makan sahurlah kalian walau hanya dengan seteguk air

Tujuan dari makan sahur ini adalaha untuk melaksanakan amalansunnah saat Ramadhan dan untuk memperoleh tenaga yang digunakan pada  beraktivitas dalam kondisi tubuh sedangmenjalankan puasa.

6. Shalat Tarawih dan Witir di Bulan Ramadhan

Shalat Tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan hanya pada malam  bulan Ramadhan yang juga termasuk amalan sunnah saat bulan ramadhan. Shalat tarawih ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Beriku hadisnya HR Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi :

“Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah telah menfardhukan puasa Ramadhan dan aku telah mensunahkan shalat dimalam harinya. Karena itu, barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan dan shalat di malam harinya karena iman dan mengharap pahala dan ridha dari Allah. Maka, keluarlah dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya

Jika shalat tarawih akan berakhir maka shalat witir bisa segera dilaksanakan. Shalat witir hukumnya sunnah dan dikerjakan dengan rakaat ganjil. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

Hai para pencita – cita Al-Qur’an, kerjakan shalat witir. Karena Allah itu tunggal, Dia suka bilangan yang witir (ganjil)

7. Itikaf di Masjid atau Mushola

Istilah I’tikaf adalah berdiam diri di masjid. I’tikaf akan mendapatkan keistimewaan juga pada bulan ramadhan jika dilaksanakan. Apalagi ketika bulan Ramadhan tiba i’tikaf merupakan amalan sunnah yang juga dianjurkan dan telah dilakukan oleh Rasulullah.

Baca juga:

Berdasarkan hadis HR Bukhari mengungkapkan:

Nabi Saw itu mengerjakan i’tikaf dalam setiap bulan ramdhan sebanyak sepuluh har. Ketika pada tahun beliau SAW dicabut ruhnya, yakni tahun wafatnya. Maka, beliau SAW mengerjakan itikaf sebanyak dua puluh hari

8. Membaca surah Al-Qadr

Dan Disunnahkan dalam bulan Ramadhan untuk membaca suratAl-Qadr pada saat berbuka dan waktu sahur. Diriwayatjan dari Imam Ja’far ashShiddiq :

Orang yang mengamalkannya diberi ganjaran sebagaimana orang yang telah menyumbangkan darahnya di jalan Allah

Selama bangun untuk makan sahur, disamping membacadzkir-dzikir dan doa-doa yang khusus dipanjatkan pada bulan Ramadhan, makadisunnahkan juga untuk membaca surah Al Qadr. Tujuan dari makan sahur iniadalaha untuk melaksanakan amalan sunnah saat Ramadhan dan untuk memperolehtenaga yang digunakan aktivitas ketika menjalankan puasa.

9. Melaksanakan Ibadah Umroh

Bulan Ramadhan adalah bulan dengan penuh kemuliaan di dalamnya. Amalan sunnah saat bulan ramadhan adalah Melaksanakan Ibadah Umroh. Dengan melaksanakan amalan ini maka pahala yang didapatkan akan sama dengan pahala dari yang didapatkan oleh kaum muslim pada saat melaksanakan ibadah Haji

10. Istighfar

Keistimewaan bulan ramadhan salah satunya adalah diampunibanyak dosa kaum muslim. Langkah yang dilakukan untuk menghapus dosa dimasalalu yaitu Istighfar sebanyak mungkin. Agar dapat memperoleh manfaat yang maksimalpada waktu bulan Ramdhan. Istighfar juga termasuk amalan sunnah.

fbWhatsappTwitterLinkedIn