8 Jenis Surga dalam Islam

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Masuk surga tentu menjadi impian dan harapan bagi semua umat muslim dimana surga ialah tempat terindah yang diciptakan Allah untuk hambaNya yang beriman dan memiliki timbangan kebaikan sebagai alasan pentingnya akhlak mulia menurut islam lebih banyak ketika hari perhitungan di hari akhir nanti, nah sobat, surga dalam islam ada beragam dan diciptakan untuk orang orang yang melakukan jenis kebaikan tertentu pula, berikut selengkapnya, Jenis Surga dalam Islam.

1. Jenis surga dalam islam Firdaus

Diciptakan oleh Allah SWT. dari emas, ini ialah jenis surga dalam islam yang tertinggi dan yang sangat didambakan oleh individu individu dengan cara keutamaan doa emminta surga dan perlindungan dari neraka.  manusia penghuninya dijelaskan dalam Surat Al Mukminun ayat 1  11, ialah:

Sesungguhnya beruntunglah individu individu yang beriman,.(yaitu) individu individu yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan individu individu yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan individu individu yang menunaikan zakat, dan individu individu yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki  

 • Individu individu beriman yang khusyuk dalam shalat dengan cara agar shalat khusyuk
 • Individu yang tidak melakukan perbuatan dan perkataan tidak berguna

yaitu perkataan atau perbuatan kotor bahkan sesuatu yang membawa bahaya dan kemudharatan. Jika kita memang tidak memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk di katakan maka lebih baik diam saja sesuai etika berbicara dalam islam seperti sabda rasulullah Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam.” (Muttafaq ‘alaih: Al Bukhari, no. 6018  Muslim, no.47)

 • Individu yang mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal (zakat harta) atau zakat fitrah
 • Individu menjaukan diri dari perbuatan zina dalam islam. Yaitu menjaukan kemaluannya dari berbuat      zina
 • Individu individu yang memelihara amanat amanat yang di pikulnya yaitu dengan tidak merusak amanatnya  
 • Individu individu yang memelihara shalatnya yaitu tidak melalaikannya maupun meninggalkannya dalam keadaan bagaimanapun termasuk dalam perjalanan. Karena ketika dalam perjalanan maka kita di perbolehkan untuk menjamak atau mengqasharnya

2. Jenis surga dalam islam ‘Adn,

Jenis surga dalam islam ‘adn diciptakan oleh Allah SWT dari intan putih yang tidak kalah indanya dengan jenis surga dalam islam Firdaus. Jenis surga dalam islam ‘adn menduduki posisi kedua dianatar deretan jenis surga dalam islam yang tinggi. Sedangkan  manusia penghuninya, ialah :

 • Individu individu yang Sabar, yang mendirikan shalat, yang suka bersedekah, tidak melakukan kejahatan sebagaimana Allah SWT. telah memfirmankan dalam Al quranul Karim dalam surat Ar Ra’du ayat 22 24 :

Dan individu individu yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan  individu individu itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik),

(yaitu) jenis surga dalam islam Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama sama dengan individu individu yang saleh dari bapak bapaknya, istri istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat malaikat masuk ke tempat tempat mereka dari semua pintu  (sambil mengucapkan): “Salamun ‘alaikum bima shabartum”. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu (surat Ar Ra’du ayat 22 24)

 • Individu yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh.

Kecuali individu yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk jenis surga dalam islam dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun. yaitu jenis surga dalam islam Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba hamba Nya, sekalipun (jenis surga dalam islam itu) tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. ( QS. Maryam ayat :60 61)

Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah individu individu yang memperoleh tempat tempat yang tinggi (mulia),  (yaitu) jenis surga dalam islam ‘Adn yang mengalir sungai sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi individu yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan). (Qs. Thaahaa ayat 75 76)

 • Individu individu yang benar benar bertakwa

Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi individu individu yang bertakwa benar benar (disediakan) tempat kembali yang baik, (yaitu) jenis surga dalam islam ‘Adn yang pintu pintunya terbuka bagi mereka, (Qs. Shaad ayat 49 50)

 • Individu yang berbuat baik

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada individu individu yang Kami pilih di antara hamba hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. (Bagi mereka) jenis surga dalam islam Adn, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. (Qs. Fatir ayat 32 33)

3. Jenis surga dalam islam Na’im

Diciptakan oleh Allah SWT dari perak putih. Adapaun  manusia penghuninya, ialah:

 • Individu individu yang beriman dan beramal saleh

Sesungguhnya individu individu yang beriman dan mengerjakan amal amal saleh, bagi mereka jenis surga dalam islam yang penuh kenikmatan, (Qs. Luqman ayat 8) Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka individu individu yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam jenis surga dalam islam yang penuh kenikmatan.(Qs. Al Hajj ayat 56)

 • Individu individu yang bertaqwa

Sesungguhnya bagi individu individu yang bertakwa (disediakan) jenis surga dalam islam yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.(Qs. Al Qalam ayat 34)

4. Jenis surga dalam islam Ma’wa

Diciptakan oleh Allah SWT dari zamrud hijau. sedangkan  manusia penghuninya, ialah:

 • Individu individu yang benar benar beriman dan berawal saleh

Sedangkan individu individu yang beriman dan mengerjakan amal amal saleh, maka bagi mereka jenis surga dalam islam tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. As sajdah ayat 19).

 • Individu individu yang takut kepada kebesaran Allah SWT dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk.

Dan sedangkan individu individu yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya jenis surga dalam islamlah tempat tinggal (nya). (Qs. An naazi’at ayat 40 41)

5. Jenis surga dalam islam Darussalam

Diciptakan oleh Allah SWT dari yakut merah. Jenis surga dalam islam darussalam berada pada kedudukan ke 5 dan sedangkan  manusia penghuninya sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Al An’am ayat 127, ialah:

Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah olah ia sedang mendaki ke langit.

Begitulah Allah menimpakan siksa kepada individu individu yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu  (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat ayat (Kami) kepada individu individu yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (jenis surga dalam islam) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal amal saleh yang selalu mereka kerjakan. (Qs. Al an’aam ayat 25 27)

 • Individu individu yang kuat iman dan islamnya
 • Individu individu yang memperhatikan ayat ayat Al Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari karena Al¬lah SWT

6. Jenis surga dalam islam Darul Muqamah

Diciptakan oleh Allah SWT. dari permata putih.  manusia penghuninya, ialah individu individu yang     kebaikannya amat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan.

7. Jenis surga dalam islam Al Maqamul Amin

Diciptakan oleh Allah SWT dari emas.  manusia penghuninya, ialah individu individu yang     keimanannya telah mencapai tingkat muttaqin, yaitu individu individu yang benar benar bertakwa kepada Allah.

8. Jenis surga dalam islam Khuldi

Diciptakan oleh Allah SWT dari marjan merah dan kuning.  manusia penghuninya, ialah individu individu     yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua     larangan Nya. Katakanlah: “Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau jenis surga dalam islam yang kekal yang telah dijanjikan kepada individu individu yang bertakwa?” Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka?”(Qs. Al Furqan ayat 15)

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga menjadi wawasan berkualitas dan motivasi untuk terus berbuat kebaikan agar bisa mencapai surgaNya di akherat nanti. Sampai jumpa di artikel berikutnya, terima kasih.

fbWhatsappTwitterLinkedIn