4 Manfaat Khitan Menurut Islam

“Kesucian (fitrah) itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, memendekkan kumis, dan memotong kuku.” (HR. Bukhari Muslim) Secara bahasa, khitan berarti memotong. Sedangkan secara terminologi, khitan adalah memotong kulit kelamin lelaki. Khitan merupakan bentuk ketundukan diri kepada syari’at Islam. Khitan wajib dilakukan pada saat anak belum memasuki usia balig, sebab pada saat […]

Keutamaan Mengumandangkan Adzan Ketika Anak Lahir

Diriwayatkan oleh Abu Rafi’ yang telah menceritakan: “Aku melihat Rasulullah SAW menyerukan adzan di telinga Al-Hasan bin Ali saat baru dilahirkan ibunya, Fatimah.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Baihaqi) Mengumandangkan adzan ketika anak baru lahir adalah salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua untuk membentuk anak sesuai harapan. Seorang ahli fikir bernama Ibu Qayyim […]

Cara Ala Rasulullah agar Menjadi Suami Dambaan Istri

Setiap pasangan tentu menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang apabila kita masuk ke dalamnya terdapat ketenangan dan ketentraman jiwa. Masalah di luar rumah menjadi hilang seketika dan perasaan bahagia datang menghampiri. Setiap pasangan suami istri pastilah menginginkan hal seperti ini. Namun, berumah tangga itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. Perlu perjuangan, […]

Akibat Buruk sering Berhutang Menurut Islam

Dalam kegiatan perniagaan, adakalanya tidak dilakukan dengan pembayaran tunai, terkadang menggunakan cara berhutang. Berhutang untuk menutupi hajat mendesak tentu bisa dimaklumi. Tetapi, jika hal ini menjadi kebiasaan, maka akan berakibat buruk. Akibat-akibat buruk yang bisa muncul dari sikap gemar berhutang diantaranya adalah: Mengganggu pikiran, ketenangan dan keseimbangan hati. Rasulullah SAW pernah memberikan nasehat: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ […]

Pembagian Hukum Islam dan Contohnya

Dalam Islam, hukum-hukum diberlakukan. Hukum tersebut adalah suatu tuntutan bagi manusia, dimana tuntutan tersebut tidak berseberangan dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an. Ulama Ushul Fiqih membagi hukum Islam menjadi dua pembagian, yaitu hukum al-taklifi dan wadh’i. Hukum Taklifi Hukum taklifi adalah titah Allah SWT yang berbentuk tuntutan dan pilihan. Diberi nama hukum taklifi karena titah […]

Apakah Boleh Pacaran dalam Islam?

Menjalin hubungan dengan sesama manusia tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sebab, secara kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Banyak jenis hubungan yang dapat dijalin oleh manusia, misal hubungan sesama profesi, hubungan keluarga, hubungan lawan jenis, dan lain sebagainya. Hubungan lawan jenis atau hubungan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram (ajnabiyah), selain […]

Waktu yang Tepat untuk Menasihati Anak

“Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka.” (HR. Ibnu Majah) Islam memerintahkan orangtua untuk menghormati anak. Selain diberi didikan dan kasih sayang, anak juga berhak mendapat penghormatan dan penghargaan. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana cara beliau menghormati dan menyayangi anak. Diriwayatkan dari Ummi Khalid binti Khalid bin Sa’id, ia berkata, “Aku mendatangi Rasulullah SAW yang […]

Mendidik Anak dengan Adab dan Akhlak Mulia

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab [33]: 21) Anak adalah kado terindah bagi pasangan suami istri. Kehadiran anak membuat kebahagiaan keluarga semakin meningkat. Saking rindunya memiliki buah hati, ada banyak pasangan […]

Mengajarkan Ibadah dan Tauhid Sesuai Syari’at Islam pada Anak

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahKu.” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56) Mengajarkan ibadah dan tauhid sesuai syari’at Islam pada anak merupakan tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh orang tua. Hal ini harus dilakukan sejak dini agar keyakinan atas ke-Esaan Allah SWT menancap dengan kokoh di dalam diri mereka. Bagaimana cara mengajarkan […]

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Perempuan selalu dianggap sosok yang lemah, sosok yang sering didiskriminasikan. Memang, saat ini kedudukan dan hak perempuan itu diakui, namun tidak jarang penerapan hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat kita. Masih ada yang merasa perempuan tidak perlu pendidikan yang tinggi, masih ada yang merasa anak laki-laki adalah segala-galanya dibanding anak perempuan, masih ada yang […]