10 Keutamaan Surat Az-Zumar Menurut Al Quran

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Surat A-Zumar merupakan adalah surah ke-39 dalam al-Qur’an. Surah ini tergolong surah Makkiyah, terdiri atas 75 ayat. Dinamakan Az-Zumar yang berarti Rombongan-Rombongan karena kata Az-Zumar yang terdapat pada ayat 71 dan 73 pada surah ini. Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan keadaan manusia di hari kiamat setelah mereka dihisab sebagaimana fungsi agama , di waktu itu mereka terbagi atas dua rombongan; satu rombongan dibawa ke neraka dan satu rombongan lagi dibawa ke surga.

Masing- masing rombongan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu sebagaimana tujuan penciptaan manusia , hakikat manusia menurut islam , hakikat penciptaan manusia , proses penciptaan manusia , konsep manusia dalam islam . Surah ini dinamakan juga Al-Ghuraf yang berarti Kamar-Kamar karena kata Ghuraf yang terdapat pada ayat 20, di mana diterangkan keadaan kamar-kamar dalam surga yang diperoleh orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist di hawah ini :

Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالزُّمَرِ» [مسند أحمد: حسن]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca setiap malam surah Bani Israil (Al-Israa’) dan Az-Zumar”. [Musnad Ahmad: Hasan]

Dalam riwayat lain:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الزُّمَرَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ» [سنن الترمذي: صحيح]

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak tidur sampai membaca surah Az-Zumar dan Bani Israil (Al-Israa’). [Sunan Tirmidziy: Sahih]

Adapun 10 Keutamaan Surat Az-Zumar menurut Al-Quran adalah sebagai berikut ini sebagaimana keutamaan surat al jumuah  :

1. Menjabarkan Keimanan

Keutamaan surat Az-Zumar yang pertama ialah menjabarkan mengenai keimanan manusia kepada Allah SWT. Sebagaimana terdapat dalam kandungan ayat ke tiga berikut ini :

Bukankah berasal dari Allah, agama yang murni, sedangkan orang-orang yang menghendaki panutan selain Dia: “Tidaklah kami menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah secara erat” kelak Allah yang akan menghakimi orang-orang itu tentang perkara yang diperselisihkan, sungguh Allah tiada membimbing golongan pembantah serta pengingkar.” (Ayat:3)

2. Allah Pemilik Semesta

Surat Az-Zumar menjelaskan secara tegas bahwa Allah SWT merupakan pemilik alam semesta dan segala isinya sebagaimana keutamaan malam jum’at dalam islam . Hal tersebut secara jelas dijabarkan dalam isi kandungan surat Az-Zumar sebagai berikut :

Dialah Yang telah Menciptakan langit beserta bumi berdasar Kebenaran;  Dialah menghadirkan malam mempergantikan siang serta Yang menghadirkan siang mempergantikan malam
serta Yang mengendalikan matahari beserta bulan yang masing-masing menempuh jalur tertentu, bukankah Dia Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun? ” 

3. Kehidupan Setelah Kematian

Dalam islam  sendiri kita mengenal kehidupan setelah adanya kematian. Tentunya ini menyiratkan bahwa manusia akan kembali dibangkitkan usai kematian, dan mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang di lakukan selama hidup di dunia. Sebagaimana terdapat dalam kandungan surat Az-Zumar ayat 30-31 berikut ini :

Tentulah kamu akan mati bahwa mereka pun akan mati, lalu kalian pada Hari Kebangkitan akan diperkarakan di hadapan Tuhan kalian. (Ayat:30-31)

4. Setiap Manusia Akan Dimintai Tanggung Jawab Atas Perbuatannya

Setiap manusia akan dimintai tanggung jawab atas segala perbuatan yang pernah dilakukannya saat hidup di dunia. Setiap bagian tubuh akan dimintai kesaksiaannya. Sehingga tentu hal ini harus memoyivasi amda untuk selalu berbuat kebaikan di dunia. Agar kelak memperoleh balasan yang baik atas perbuatan tersebut.

Maka siapakah yang lebih sewenang-wenang dibanding orang yang menolak Allah serta orang yang menolak Kebenaran ketika tersampaikan pada dirinya? bukankah Jahannam, kediaman untuk golongan yang kafir?
bahwasanya orang yang membawa Kebenaran juga mengakui hal demikian, mereka itulah golongan bertaqwa, disediakan untuk mereka hal-hal yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka, demikianlah upah golongan yang berperilaku baik supaya Allah hapuskan perbuatan terburuk yang pernah mereka lakukan serta supaya menyenangkan mereka dengan upah yang lebih baik dibanding hal-hal yang telah mereka kerjakan.” (Ayat:32-35)

5. Ampunan Allah Kepada Mereka yang Bertaubat

Allah SWT adalah maha pemurah lagi maha pengampun, maka dari itu seberapa besarpun dosa yang telah diperbuat oleh manusia maka jangan sekalipun berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sebab Allah menjanjikam ampunan bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Berkata: “Wahai hamba-hambaKu yang bertindak ceroboh terhadap diri sendiri, jangan berputus asa terhadap Kasih Allah, sebab Allah mengampuni segala kesalahan; sungguh Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang,” (Ayat : 53)

6. Menjabarkan Kedasyatan Hari Kiamat

Dalam salah satu rukum iman terdapat iman kepada hari akhir, sehingga sebagai umat islam kita harus mempercayai akan adanya hari akhir. Untuk menjelaskan hal tersebut, maka dalam surat Az Zumar terdapat ayat yang menjelaskam akan hal ini :

“Tatkala sangkakala ditiup, maka segala yang berada di langit maupun di bumi akan lenyap selain hal yang Allah kehendaki, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi sehingga tiba-tiba mereka bangun menanti; sehingga terang benderanglah bumi karena cahaya Tuhannya” 

7. Gambaran Kaum Musyrik 

Dalam surat Az Zumar juga digambarkan bagaimana kondisi kaum musyrik sebagai berikut :

Dan di saat kesukaran melanda manusia, orang itu memohon Tuhannya dengan berpihak padaNya; kemudian apabila Tuhan menganugerahkan karunia pada diri orang itu, orang itu lupakan begitu saja perkara yang pernah orang itu seru-serukan sebelumnya bahkan orang itu mengada-adakan tandingan-tandingan terhadap Allah untuk menghindar terhadap KetentuanNya, Katakanlah: “Banggakan pengingkaranmu itu untuk sesaat; sungguh kamu termasuk penghuni Neraka” (Ayat:8)

8. Tanda Perbedaan Muka Kaum Musyrik dan Mukmin

Saat tibanya hari kebangkitan, maka semua manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk di kumpulkan di padang masyar. Pada saat ini, akan bisa dilihat perbedaan seorang mukmin dan kafir dari cahaya wajah yang dipancarkan. Hal ini juga dijelaskan dalam satu satu ayah surah Az Zumar sebagimana berikut ini :

Bagaimanakah wajah orang-orang yang terperanjat ketakutan terhadap Malapetaka pedih pada Hari Kebangkitan? tatkala diserukan kepada golongan yang sewenang-wenang: “Rasakan yang kalian kehendaki sendiri” orang-orang yang sebelum mereka pun telah membantah kemudian Malapetaka menimpa orang-orang itu melalui cara yang tidak orang-orang itu duga-duga . (Ayat : 24)

9. Al-Quran Petunjuk Sempurna Bagi Umat Manusia

Al-Quran merupakan kitab suci umat islam yang didalamnya berisi petunjuk kepada umat manusia. Sebagaimana dalam kandungan surat Az Zumar berikut :

Al-Kitab yang dikirim dari Allah, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, bahwasanya Kami mengirimkan Al-Kitab kepada dirimu disertai Kebenaran maka sembahlah Allah secara tulus untuk Dia, dalam beragama. “ (Ayat:1-2)

10. Keberadaan Syurga dan Neraka

Bagaimanakah orang-orang yang telah pasti Ketetapan Malapetaka menimpa dirinya? apakah kamu hendak menyelamatkan orang yang berada dalam Neraka?
sedangkan orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan mereka, disediakan kedudukan terhormat untuk orang-orang tersebut yang di bawahnya dialiri sungai-sungai; Allah telah berikrar, Allah takkan memungkiri ikrarNya. (Ayat:19-20)

Itulah tadi, 10 Keutamaan Surat Az-Zumar dalam Al-Quran. Semoga dapat menjadi bagian ajaran islam untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sebagaimana cara sukses menurut islam dan sukses dunia akhirat menurut islam   . Semoga artikel ini dapat bermanfaat.

fbWhatsappTwitterLinkedIn