17 Keutamaan Surat Maryam Untuk Ibu Hamil

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Membaca Al Qur’an bagi umat islam dapat memberikan ketenangan tersendiri dan mendekatkan diri pada Allah, begitu pula untuk Ibu Hamil. Walaupun terkadang ibu hamil berada dalam kondisi yang lemah tetapi dia tetap mampu membaca atau mendengarkan Al Qur’an. Surat Maryam adalah salah satu surat yang sering dibaca ibu hamil karena dipercaya memiliki berbagai keutamaan.

Surat Maryam sering disarankan untuk dibaca, dipelajari, dan diamalkan hikmahnya oleh para ibu hamil, sesungguhnya apa yang ada pada surat Maryam hingga surat tersebut menjadi salah satu surat yang terkenal dan disarankan untuk dibaca ibu hamil? Untuk mengetahui lebih lanjut simak artikel berikut tentang keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil :

1. Tentang Keimanan

Surat Maryam berisi tentang Allah berbuat sesuatu menurut kehendak Nya walaupun tidak sesuai dengan hukum alam. Bahwa Allah Maha berkehendak segala sesuatu dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Nya. Seperti Nabi Zakaria yang diberi anak oleh Allah di usia yang sudah tua, tentang Nabi Isa yang jelas bukan anak Allah (seperti menurut pendapat orang orang kafir) sebab mustahil Allah mempunyai anak, Jibril turun membawa wahyu kepada Rasul Rasul atas perintah Allah, juga tentang kisah di hari kiamat nanti ketika semua manusia satu persatu menghadap Allah sebagai hamba.

Hal ini menjadi sebuah teladan keimanan dan doa sebagai salah satu dari keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil agar ibu hamil serta anak yang dikandungnya memiliki rasa keimanan dengan membaca dan meneladani kisah kisah di dalamnya.

2. Bentuk Ikhtiar

Dalam masa kehamilan, setiap ibu tentu senantiasa melakukan amalan istighfar dan berdoa agar mendapat kelancaran selama masa kehamilan hingga persalinannya. Agar terhindar dari segala mara bahaya dianjurkan untuk membaca surat Maryam sehingga mendapat keberkahan dalam perjalanan menanti kelahiran anugrah yang telah diberikan Allah yaitu seorang anak.

“Dia berkata : Ya Tuhanku, sungguh tulang ku telah lemah dan kepala ku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadaMu. Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabat sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugrahilah aku seorang anak dari sisi Mu” (QS Maryam : 4-5).

3. Wujud Kasih Sayang Allah

Kehamilan adalah salah satu wujud kasih sayang Allah baik untuk ibu hamil maupun keluarganya, sebab seorang anak adalah rejeki yang barangkali tidak semua wanita diberi kepercayaan untuk menerima anugrah tersebut. “Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki laki namanya Yahya, yang Kami belum pernah emmebrikan nama itu sebelumnya (QS Maryam : 7)

4. Doa Agar Anak Berbakti

“Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong bukan pula orang yang durhaka”. (QS Maryam : 14). Ayat tersebut merupakan salah satu doa yang merupakan bagian dari keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil yaitu doa untuk anak yang dikandung agar kelak menjadi seseorang yang sholeh dan sholehah.

 5. Tanda Kebesaran Allah

“Dia (Jibril) berkata ; demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagi Ku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami”. (QS Maryam : 21). Bagi Allah segalanya memang mudah dan tidak ada yang tidak mungkin, kehamilan merupakan salah satu kebesaran Allah dan bentuk rahmat untuk ibu hamil tersebut.

 6. Anjuran Berprasangka Baik

Ibu hamil terutama yang pertama kali mengalami terkadang merasa takut tentang proses persalinan, dianjurkan untuk membaca surat Maryam agar mendapat teladan dan senantiasa berprasangka baik bahwa Allah selalu memberi pertolongan. Seperti kisah dalam surat Maryam berikut ketika Maryam merasa putus asa karena rasa sakit selama persalinan dan Allah memberinya pertolongan. prasangka dalam islam khususnya pada hal – hal yang baik akan membawa dampak baik.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata : wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Jibril berkata janganlah engkau bersedih. Goyangkanlah pohon kurma itu niscaya akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu”. (QS Maryam : 23 – 25).

 7. Bukti KeEsaan Allah

“Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Mahasuci Dia, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah! Maka jadlah sesuatu itu”. (QS Maryam : 35). Merupakan bukti bahwa Nabi Isa bukanlah anak Allah seperti yang disampaikan oleh orang orang kafir.

 8. Peringatan Untuk Umat Manusia

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman”. (QS Maryam : 39). Ayat tersebut sebagai peringatan bagi ibu hamil dan doa untuk bayinya kelak agar menjadi orang yang beriman sehingga tidak menyesal di hari akhir nanti.

 9. Contoh Teladan Ketaatan

Ibu hamil senantiasa berdoa kebaikan untuk anaknya, dengan membaca surat Maryam yang mempunyai keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil dapat sebagai doa dan teladan agar menjadi hamba yang istiqomah di jalan Allah, yang siap menjauhkan diri dari segala keburukan yaitu segala sesuatu yang dilarang Allah. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah”. (QS Maryam : 48).

 10. Teladan Wanita Sholehah

Maryam berkata : bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak laki laki padahal tidak ada laki laki yang pernah menyentuhku”. (QS Maryam : 20). Surat Maryam sering dianjurkan untuk ibu hamil yang berikhtiar agar memiliki anak perempuan yang sholehah, dengan membaca surat Maryam, merupakan salah satu wujud doa untuk ikhtiar tersebut.

 11. Ciri Wanita Penyabar

Maka dia mengandung dan mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh”. (QS Maryam : 22). Dalam kisah di firman Allah tersebut dikisahkan Maryam harus mengasingkan diri agar terhindar dari fitnah karena mengandung padahal beliau sama sekali tidak pernah disentuh oleh lelaki, Maryam dengan kesabarannya tetap menerima takdir Allah dan menjaga dengan kasih sayang bayi yang dikandungnya.

Begitu pula sebagai ibu hamil harus senantiasa bersabar ketika menghadapi ujian atau beban selama masa kehamilan, wajib menerima takdir Allah dan mensyukuri anugrah kehamilan tersebut dengan menjaga serta merawat kesehatan bayi dalam kandungannya.

 12. Doa Agar Anak Sholeh

Kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari Kami bersih dari dosa. Dan diapun seseorang yang bertaqwa”. (QS Maryam : 13). Firman Allah tersebut juga merupakan salah satu doa agar anak yang dikandung kelak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan menjadi orang yang bertaqwa.

 13. Anjuran Untuk Berdoa Hanya Kepada Allah

Ibu hamil tentu mempunyai berbagai harapan untuk anaknya, harapan tersebut dapat diungkapkan langsung kepada Allah, tak perlu dengan cara riya seperti berdoa di media dan sejenisnya, cukup kepada Allah saja doa itu disampaikan. “Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut”. (QS Maryam : 3).

 14. Bukti Allah Maha Mendengar

Kisah dalam surat Maryam tentang Nabi Zakaria yang diberi anugrah anak oleh Allah padahal iistrinya mandul dan usia beliau sudah tua, merupakan bukti bahwa Allah senantiasa mendengar doa hamba Nya, sebagai ibu hamil juga wajib senantiasa memohon kebaikan untuk kehamilan dan anaknya kelak. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan memiliki anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sudah mencapai usia yang sangat tua?”. (QS Maryam : 8).

 15. Berisi Kisah Kisah Orang Sholehah

Bayi sejak dalam kandungan sudah mampu mendengar berbagai ucapan, jika sering dieprdengarkan kalimat kalimat Allah yang indah InsyaAllah kelak akan menjadi anak yang baik akhlaknya. Sebab itulah termasuk keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil dimana dalam surat Maryam terdapat berbagai kisah kisah orang sholehah yaitu kisah Nabi Zakaria, Maryam, juga Nabi Musa yang wajib diperdengarkan kepada bayi sejak dalam kandungan.

 16. Bukti Kebesaran Allah

Surat Maryam berisi tentang kebesaran dari Allah dimana sesuatu yang tidak mungkin terjadi seperti istri Nabi Zakaria yang mandul, Maryam yang tidak pernah disentuh lelaki, diberi anugrah seorang anak oleh Allah menunjukkan betapa kebesaran Allah itu nyata. Termasuk ibu hamil yang mendapat kepercayaan untuk memiliki seorang anak merupakan wujud kebesaran Allah dan rejeki besar untuknya. Wajib mensyukuri dan mengakui kebesaran Nya.

 17. Perintah Bertaqwa Kepada Allah

Surat Maryam yang terdapat berbagai teladan di dalamnya memerintahkan pada ibu hamil dan semua umat mukmin agar senantiasa bertaqwa kepada Allah juga sebagai doa agar bayi dalam kandungannya kelak menjadi orang yang bertaqwa sebab sudah diperdengarkan tentang perintah perintah Allah sejak dalam kandungan. Selain itu cara meningkatkan iman dan taqwa yang dilakuka sehari – hari akan membawa manfaat baik tentunya.

Demikian artikel kali ini, barangkali ada sudah pernah membaca kisah kisah dan pengalaman pribadi tentang keajaiban dari surat Maryam untuk ibu hamil, diantaranya yaitu para pasangan yang dikaruniai anak karena rajin mengamalkan surat Maryam dan kisah wanita yang memiliki perjalanan kehamilan dan persalinan yang lancar. Semoga bermanfaat terima kasih.

fbWhatsappTwitterLinkedIn