15 Doa Agar Cepat Menikah yang Mustajab

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Doa agar cepat menikah sebenarkan bisa dipanjatkan setiap saat dan diamalkan agar hajat yang anda inginkan bisa dikabulkan oleh Allah Swt. Selain itu anda juga harus berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik. Karena Allah Swt akan menyiapkan jodoh yang baik untuk orang yang baik pula.

Baca juga :

Doa Mustajab agar Cepat Menikah

Banyak orang yang merasa resah dan gelisah karena tidak kunjung mendapatkan jodoh. Jangan khawatir Allah menciptakan manusia untuk berpasang – pasangan. Jodoh, maut, rezeki sudah diatur oleh Allah dan tidak mungkin tertukar. Kita sebagai hamba Allah yang beriman wajib terus berusaha. Pada artikel kali ini akan membahas mengenai doa agar cepat menikah, yuk kita simak bersama – sama!

Robbana Hablana Min Azwaajina, Wa Dzurriyyatina Qurrata A’yuniw, Waj’alna Lil Muttaqiena Imaamaa.

“Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan : 74)

1. Doa Yang Bisa Dipanjatkan Untuk Laki – Laki

Robbi Hablii Milladunka Zaujatan Thoyyibah Akhubuha Wa Atzawwaj Biha Watakuna Shoohibatan Lii Fiddiini Waddunyaa Wal Akhiroh.

Artinya :
“Ya Allah berikanlah padaku istri terbaik dari sisi-Mu, istri aku lamar dan nikahi, dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia serta di akhirat nanti.”

Allahumma inni uriidu an atazawwaja, Allahumma faqoddirli minannisaai a’affahunna farojan, wa ahfazhohunna lii fii nafsiha wafii maali, wa awsa’ahunna rizqon wa a’zhomahunna barokatan, waqoddirli minhaa waladan thayyiban taj’aluhu kholfan shoolihan fi hayaati wa ba’da mauti.

Artinya :
“Ya Allah aku ingin cepa menikah. Ya Allah tetapkan untukku wanita mulia kehormatannya, paling menjaga dirinya untukku serta untuk hartaku paling luas rezekinya paling banyak berkahnya, dan tetapkan untukku darinya anak yang baik. Engkau jadikan ia sebagai penerusku yang shaleh pada masa hidupku setelah kematianku.”

2. Doa Yang Bisa Dipanjatkan Untuk Wanita

Robbi Hablii Milladunka Zaujan Thoyyiban Wayakuuna Shoohiban Lii Fiddiini Waddunyaa Wal Akhiroh.

Artinya :
“Ya Allah berikanlah padaku suami terbaik dari sisi-Mu, suami dan menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia serta di akhirat nanti.”

Allahumma inni uriidu an atazawwaja, allahumma faqoddirlii minarrijali ahsanuhum kholqon wakhulqon, wa awsa’ahum rizqon, a a’zhomahum barokatan, warzuqni waladan thoyyiban taj’aluhu fakhron fii hayaati wafawzan ba’da mauti.

Artinya :
“Ya Allah aku ingin cepat menikah. Ya Allah tetapkan untukku pria tampan rupa akhlaknya paling luas rezekinya paling banyak berkahnya karuniakan aku anak yang baik. Engkau jadikan ia sebagai kebanggaanku dimasa hidupku setelah kematianku.”

3. Memperbaiki Diri Agar Lebih Baik

Salah satu penyebab yang mungkin menjadikan kita tak kunjung menikah adalah dosa – dosa yang kita lakukan di masa lalu. Untuk itu kita wajib untuk melakukan taubat agar menjadi hamba yang lebih baik. Sehingga diharapkan apa saja yang kita harapkan bisa diberikan kelancaran oleh Allah Swt.

Memperbaiki diri merupakan hal yang harus anda lakukan sebelum memutuskan untuk menikah. Agar nantinya saat berumah tangga akan timbul suasana yang baik, menjadi keluarga sakinah, mawwadah, warrahmah. Dalam Al Quran juga sudah dijelaskan, bisa anda simak di bawah ini :

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (QS. An Nur : 24)

Baca juga :

4. Membaca Shalawat Nariyah Setelah Selesai Shalat Lima Waktu

Bacalah shalawat nariyah sebanyak 11 kali, lebih baik lagi 41 kali setiap selesai melaksanakan shalat 5 waktu. Simak penjelasannya di bawah ini :

Allohumma sholli shollatan kamilah wa sallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadiladzi tanhallu bihil uqodu wa tanfariju bihil kurobu.Wa tuqdhobihil hawa iju wa tunna lu bihiro ibu wa husnul khowatim wa yustaqol ghomawu biwaj hihil kariim wa ala aalihi washosbihi fii kulli lamhatin wa hafasim bi adadi kulli ma luu mi laka ya robbal aalamiin.

Artinya :

“Ya Allah Tuhan Kami limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW.Semoga terurai dengan berkahnya segala macam buhulan dilepaskan dari segala kesusahan ditunaikan segala macam hajat tercapai segala keinginan dan khusnul khotimah dicurahkan rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia.Kesejahteraan dan keselamatan yang sempurnah itu semoga Engkau limpahkan juga kepada para keluarga dan sahabatnya setiap kedipan mata dan hembusan nafas bahkan sebanyak pengetahuan Engkau Ya Tuhan semesta alam.”

5. Membaca Istighfar Setelah Selesai Shalat

Bacalah istighfar sebanyak 100 kali setelah selesai shalat, rasakan sendiri perubahannya.

Astaghfirullahal ladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaihi.

Artinya :
“Aku meminta pengampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri dan aku bertaubat kepadanya.” (Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah)

6. Membaca Hamdalah 

Menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Swt ke kita yang jumlah tidak bisa dihitung merupakan salah satu cara agar apa yang kita harapkan bisa diberikan kelancaran.

“Dan jika kalian manusia mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan jika kalian kufur (tidak mau bersyukur) maka ketahuilah niscaya siksa ku itu pedih.” (Q.S Ibrahim : 7)

Baca juga :

7. Membaca Allahu Akbar

Terdapat faedah yang begitu banyak apabila kita mengagungkan nama-Nya dalam setiap tutur kata yakni anugerah meliputi :

  • Akan dijauhkan dari hal – hal yang berhubungan dengan maksiat.
  • Menjadi terjaga dari segala godaan yang dilakukan oleh setan.
  • Akan mendapat tambahan kebaikan dari Allah Swt setiap harinya.
  • Hati akan menjadi lebih lunak dan lembut sehingga hidayah akan lebih mudah diterima.
  • Mendapatkan ridho dari Allah SWT.

8. Membaca Surat Al Fatehah

Anda bisa mengamalkan surat Al Fatehah sebanyak 125 kali setiap setelah selesai shalat subuh dan memanjatkan doa seperti di bawah ini :

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran Surat Al Fatehah dan rahasianya, sehingga dimudahkan bagiku urusanku, apakah urusan dunia atau urusan akhirat, sehingga dimakbulkan permohonanku dan ditunaikan hajatku.”

9. Membaca Shalawat Nabi

Perbanyaklah membaca shalawat nabi agar apa yang dihajatkan bisa diberikan kelancaran.

“Barangsiapa yang mengucapkan shalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat baginya sepuluh kali, dan digugurkan sepuluh kesalahan (dosa)nya, serta ditinggikan baginya sepuluh derajat atau tingkatan (di surga kelak).” [HR. An-Nasa’i (no. 1297), Ahmad (3/102 dan 261), Ibnu Hibban (no. 904) dan al-Hakim (no. 2018)]

Baca juga :

10. Membaca Bacaan Sesuai Dengan HR. Bukhari Muslim Dari Ibnu Mas’ud

Robbi Laa Tadzarni Fardan Wa Anta Khoirul Waaritisin.

Artinya :
“Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.”

11. Bacalah Surat Al – Qashash Ayat 24

Amalkanlah surat Al Qashash ayat 24 setiap anda berdoa, niscaya Allah akan mendengar doa yang anda panjatkan. Selain itu lebih baik lagi jika membaca sebanyak – banyaknya disertai semangat da hati yang ikhlas.

“Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”. (Al-Qashash: 24)

12. Membaca Doa dari Kitab Doa Mustajab Terlengkap Karya Ustaz H Amrin Ali Al Kasyaf

Allaahumma kamma lathafta bi’azhamatika duunal luthafaai wa ‘alauta bi’azhamatika ‘alal ‘uzhamaai wa ‘alimta maa tahta ardhika ka’ilmika bimaa fauqa ‘arsyika wa kaanat wasaawisush shuduri kal ‘alaaniyyati ‘indaka wa ‘alaaniyatul qauli kassirri fii ‘ilmika wangqaada kullu syaiil li ‘azhamika wa khadla’a kullu sulthaanin sulthaanika wa shaara amrud dunyaa wal aakhirati kulluhuu biyadaikaj’al lii min kulli hammin wa ghammin ashbatu fiihi parajan wa makhrajaa.

Artinya:

” Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan karunia dengan kebesaran-Mu tanpa bantuan hamba-Mu yang lemah, Engkau Maha Tinggi dengan kebesaran-Mu atas segala yang besar. Engkau Maha Mengetahui apa yangs ada di bawah bumi, sebagaimana Engkau Maha Mengetahui apa yang ada di atas ‘Arsy-Mu. Semua yang berisikan hati jahat adalah jelas bagi-Mu, dan semua ucapan yang jelas adalah seperti rahasia dalam pengetahuan-Mu. Segala sesuatu menurut perintah-Mu karena kebesaran-Mu dan semua raja tunduk kepada-Mu karena kemaharajaan-Mu.Ya Allah, karena semua urusan di dunia dan akhirat berada di tangan-Mu maka jadikanlah untukku dari segala kesulitan dan kesedihan, jalan keluar yang menggembirakan.”

Baca juga :

13. Baca dan Amalkan QS. Surat Al Fajri

Untuk mendapatkan jodoh yang kita inginkan tentunya harus disertai dengan usaha. Anda bisa membaca dan mengamalkan surat Al Fajri sebanyak 1 kali saja. Dengan hati yang ikhlas dan tunduk kepada-Nya sehingga apa yang kita harapkan bisa mendapatkan jalan keluar terbaik.

14. Baca dan Amalkan QS. Surat Al Waqiah

Ada juga yang seringkali ditemukan membaca dan mengamalkan surat Al Waqiah untuk disegerakan dan didekatkan jodohnya oleh Allah Swt. Jangan lupa melakukannya dengan hati yang ikhlas hanya untuk mengharapkan ridho dari-Nya.

15. Perbanyak Dzikir

Dengan berdzikir hati kita akan menjadi tenang tenang dan terasa semakin dekat dengan Allah Swt. Dzikir bisa membawa banyak manfaat baik bagi kita tanpa terkecuali hajat mengenai jodoh. Jika kita sudah dekat dengan Allah, apapun itu masalahnya pasti akan mendapatkan jalan keluar terbaik.

Baca juga :

Dapat diambil kesimpulan bahwa artikel mengenai doa agar cepat menikah di atas yang diulas secara detail dan dikemas dengan menarik, diharapkan bisa membantu memudahkan dalam mempelajari serta memahaminya lebih dalam lagi.

Sehingga nantinya mungkin bisa dijadikan sebagai bahan referensi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari – hari dan menambah wawasan bagi anda. Sampai disini dulu ya artikel kali yang membahas mengenai doa agar cepat menikah. Semoga bisa bermanfaat bagi anda dan terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu untuk membaca artikel saya ini.

fbWhatsappTwitterLinkedIn