Hukum Membaca Qunut dalam Salat Witir dan Dalilnya

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Membicarakan perihalamalan-amalan yang baik dilaksanakan diluar salat Fardhu’ tentu saja adadiantaranya adalah salat witir. Salat witir merupakan salat yang dikerjakan dimalam hari, waktunya adalah jeda diantara setelah Isya’ sampai tiba waktuShubuh.

Adapun Rasulullah salallahu ‘alaihi wa sallam sendiri. Sangat rajin dalam melaksanakan amalan sunnah tersebut. Karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan. Bahkan pada suatu hadist, Rasulullah salallahu ‘alaihi wa sallam menekankan perihal amalan salat witir ini. Sekaligus akan dibahas bagaimana hukum membaca qunut dalam salat witir.

Rasulullah Salallahu ‘alaihi wa sallam  bersabda :

إِنَّاللَّهَعَزَّوَجَلَّزَادَكُمْصَلاَةًصَلُّوهَافِيمَابَيْنَصَلاَةِالْعِشَاءِإِلَىصَلاَةِالصُّبْحِالْوَتْرُالْوَتْرُ

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menambahkan satu sholat kepada kalian, maka lakukanlah sholat tersebut di antara sholat Isya dan sholat Subuh, yaitu sholat witir, sholat witir. (HR. Ahmad, shahih)

Adapun di Hadist lain Rasulullah juga menjelaskan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang melaksanakan salat witir.

Hukum Membaca Qunut dalam Witir

Tentu saja dalam melaksanakan setiap amalan-amalan islam, maka contoh yang terbaik adalah contoh yang diajarkan oleh Rasulullah salallahu ‘alaihi wa sallam. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya membaca do’a Qunut tatkala salah witir adalah disyari’atkan. Hal ini disimpulkan karena merujuk kepada sebuah hadist yang berbunyi.

diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوتر فيقنت قبل الركوع

“Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam biasa membaca qunut dalam salat witir sebelum rukuk”

Baca juga:

Adapun terdapat berbeda pandangan dari ulama’ yangmenyebutkan bahwa qunut yang dilakukan di salat witir baik dilakukan sepanjangtahun.

ال أحمد في رواية المروذي: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ووجهه ما روي عن أبي

“Imam Ahmad dalam riwayat Al Marudzi mengatakan: dulu aku berpendapat bahwa qunut witir itu disunnahkan setelah terbentur pertengahan bulan Ramadhan, namun kemudian aku berpendapat bahwasanya doa qunut itu adalah doa dan kebaikan,sehingga berlaku sepanjang tahun”

Disisi lain, beberapa ulama berpendapat bahwa Qunuttatkala salat witir tidak harus dilakukan sepanjang taun. Hal ini bertujuanagar orang awan tidak menganggap perkara sunnah menjadi wajib.

Atas penjelasan itulah dapat disimpulkan bahwasannya Rasulullah mencontohkan bahwa salat witir dibacakan qunut, namun terlepas dari itu, sejatinya qunut yang dilakukan sifatnya sunah dan apabila tidak dilakukan tidak apa apa, namun apabila dilakukan maka lebih utama. Jadi hukum membaca qunut dalam salat witir adalah sunah.

Doa Qunut yang Diajarkan Rasulullah Saat Witir

Rasulullah juga mencontohkan doa yang harus dibaca.Perkara ini dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ali.Dia berkata, Rasulullah salalallahu ‘alaihiwa sallam mengajarkan do’a kepadaku yang harus dibaca ketika Qunut witiryaitu :

اللهمَّ اهدِني فيمن هديتَ وعافِني فيمن عافيتَ وتولَّني فيمن تولَّيتَ وبارِكْ لي فيما أعطيتَ وقِني شرَّ ما قضيتَ إنك تَقضي ولا يُقضى عليك وإنه لا يَذِلُّ من واليتَ ولا يعِزُّ من عاديتَ تباركتَ ربَّنا وتعاليتَ

Ya Allah beri aku hidayah sehingga aku termasuk orang yang mendapat hidayah, beri aku keselamatan sehingga aku termasuk orang yang selamat, jadikanlah aku mencintai-Mu sehingga aku termasuk diantara orang-orang yang mencintai-Mu, berkahilah apa-apa yang engaku berikan kepadaku, lindungilah aku dari takdir yang buruk, sungguh engkau lah yang menetapkan taqdir dan tidak ada selain-Mu yang menetapkan takdir, karena orang yang engkau cintai tak akan terhinakan, dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci dan Maha Tinggi engkau Rabb kami(HR. At Tirmidzi dan Abu Daud, shahih)

Baca juga:

Adapundo’a lain yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Thalib,

اللهم إِنَّي أعوذُ برضاكَ من سخَطِكَ وأعوذُ بمعافاتِكَ من عقوبَتِكَ وأعوذُ بك منكَ لا أُحْصي ثناءً عليكَ أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ

Ya Allah, dengan ridha-Mu aku mohon perlindungan dari murka-Mu, dengan ampunan-Mu aku mohon perlindungan dari hukuman-Mu, dan dengan hikmah-Mu aku mohon perlindungan dari takdir yang buruk, tidak terhitung pujian untuk Mu, Engkau sebagaimana pujian yang Engkau sematkan pada Diri-Mu(HR. Tirmidzi, shahih)

Ataupunsatu lagi do’a yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka’ab :

اللهمَّ إنَّا نستعينك ونستغفرك ، ونُثْنِي عليك ولا نَكفُرُكَ ، ونخلعُ ونتركُ من يفجرك

Yaa Allah aku memohon pertolonganMu dan memohon ampunanMu, aku memujiMu dan tidak kufur kepadaMu, dan kami berlepas diri dan meninggalkan orang yang berbuat maksiat kepadaMu

Keutamaan yang Didapat Dari Salat Witir

Tata cara yang baik dan benar, hati yang ikhlas dalam beribadah niscaya akan memberikan keutamaan-keutamaan saat kita melaksanakan amalan salat witir. Keutamaan yang dimaksud antara lain :

1. Lebih dekat kepada Allah

Dalamartian semakin kita melaksanakan ibadah witir di malam hari, maka semakinbertambah pula keimanan kita

2. Mencegah dari perbuatan maksiat

Salatadalah tiang agama dan menegakkan tiang-tiang tersebut maka kita akan dijauhkandari perbuatan keji dan munkar. Adapun salat witir di malam hari akanmemberikan kita ‘tiang’ yang lebih dalam menyangga keimanan

3. Dikabulkannya setiap do’a dan keinginan

Mendekatkandiri di malam hari adalah hal yang sangat disukai Allah. Pasalnya, tidak banyakorang yang memiliki niat baja untuk bangun dipagi hari dan melaksanakan salatsunnah. Itulah kenapa, berdo’a dan memohon sesuatu sangat utama dilakukan diwaktu malam menjelang subuh

4. Diampuni dosanya di masa lalu

Memohon ampun dan bersujud serendah-rendahnya, merupakan satu hal yang dapat membawa kita lebih paham akan kesalahan kita sendiri dimata Allah. Itulah kenapa, tatkala orang lain tengah terlelap dan kita berdoa kemudian memohon ampun, maka kita lebih tinggi derajatnya satu tingkatan dibanding orang lain.

Baca juga:

Tentunya,niat kuat dalam melaksanakan amalan sunnah adalah cermin dari kadar keimananyang tidak tergoyahkan. Terlebih apabila amalan-amalan tersebut dilaksanakansecara teratur dan konsisten. Apabila seorang hamba mengejar Akhirat, makaAllah akan memberikan keduanya (dunia dan akhirat).

Demikianpenjelasan perihal hukum membaca qunut dalam salat witir. Semoga dapat menambahkeimanan dan menjadikan ini sebagai amalan ilmu yang lebih baik dibandingkanhari kemarin. Amin, InsyaAllah.

Sekian,semoga bermanfaat

Hamsa,

fbWhatsappTwitterLinkedIn