12 Doa Cepat Kaya Menurut Islam Paling Mustajab

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Setiap manusia memiliki jalan takdirnya masing-masing, mulai dari awal ia hidup hingga nanti menutup usia. Di mana dalam proses kehidupannya Allah telah menjamin apa-apa yang telah menjadi hal mutlak dimiliki olehnya. Takdir sendiri terbagi menjadi dua, yakni takdir yang murni hanya menjadi kehendak Allah dan takdir yang bisa kita upayakan dengan meminta kepada Allah subhana hua ta’ala.

Baca juga:

Kekayaan dan rezeki adalah salah satu contoh takdir yang sudah pasti dimiliki oleh setiap manusia namun untuk mendapatkannya harus disertakan dengan doa dan usaha. Ketika seseorang terlahir dalam keluarga yang tidak mampu maka bukan berarti ia akan selamanya menjadi miskin, ia bisa menjadi kaya di kemudian hari jika ia mau berusaha keras dengan cara-cara yang baik tentunya. Selain dengan bekerja keras dan menjalin kerjasama dengan banyak orang, doa juga menjadi hal yang sangat penting dan bahkan sangat mempengaruhi dalam membuka pintu rezeki sehingga dapat menaikkan perekonomian keluarga kita. (Baca juga: Hukum Silaturahmi Menurut IslamEtika Bisnis Dalam Islam)

Do’a Pembuka Pintu Rezeki

Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa doa cepat kaya menurut islam yang akan membuat kita jadi lebih cepat kaya:

 1. Al-Maidah ayat 114

Salah satu doa untuk cepat kaya terselip dalam surat al-Maidah ayat 114 dimana ayat ini menceritakan tentang Isa, Putra Maryam yang berdoa untuk memohon rezeki kepada Allah. Ayat ini berbunyi:

“qoola ‘iisabnu maryama Allaahumma rabbanaa anzil ‘alainaa maaidatan minas samaai takuunu lanaa ‘idan liawwalinaa wa aakhirinaa wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raaziqiina”.

Artinya:

“Isa putra Maryam berdoa: Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama.” (QS. Al-Maidah 5: 114)

(Baca juga: Transaksi Ekonomi dalam IslamMeminjamkan Uang Dalam Islam Kepada Orang Lain)

 1. At-Thalaq ayat 3

Surat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka bagi orang tawakkal. Kita bisa menjadikan ayat ini menjadi doa setiap setelah sholat yang berbunyi:

“Wayarzuqhu min haitsu laa yahtasibu waman yatawakkal ‘alallahi fahuwa hasbuhu innallaha baalighu amrihi qad ja’alalahu likulli syai-in qadran”.

Artinya:

“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. At-Thalaq:3)

(Baca juga: Pinjaman Dalam IslamManfaat Membaca Al- Qur’an dalam Kehidupan)

 1. Shaad ayat 35

Dalam surat Shaad juga terselip doa memohon rezeki dalam ayat ke 35. Doa ini juga pernah dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman yang berbunyi:

“Qala rabbi ighfir lee wahab lee mulkan la yanbaghee liahadin min ba’dee innaka anta alwahhabu”.

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (QS. Shaad : 35)

(Baca juga: Pinjaman Tanpa Riba Menurut IslamHukum Bekerja di Bank Menurut Islam)

 1. Al-Qasas ayat 24

Dalam surat al-Qasas juga terselip doa untuk menjadi cepat kaya yang terdapat dalam ayat 24 dengan bunyi:

“Fasaqa lahuma thumma tawalla ila alththilli faqala rabbi innee lima anzalta ilayya min khayrin faqeerun”.

Artinya:

“Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”. (QS. Al-Qasas: 24)

(Baca juga: Fungsi Al-quran Bagi Umat Manusia;Keutamaan Puasa Senin Kamis dan Manfaatnya)

 1. Al-Fatihah

Surat al-Fatihah juga bisa dimanfaatkan untuk memohon kekayaan kepada Allah subhna hua ta’ala, seperti dengan cara membacanya sebanyak 41 kali antara Shalat Sunnat Qobliyah dan Shalat Subuh, atau dengan cara lainnya.

Baca juga:

 1. An-Naml ayat 19

Kemudian doa untuk menjadi cepat kaya juga terselip dalam surat an-Naml ayat 19 yang berbunyi:

“rabbi awziAAnee an ashkura niAAmataka allatee anAAamta AAalayya waAAala walidayya waan aAAmala salihan tardahu waadkhilnee birahmatika fee AAibadika alssaliheena”

Artinya:

“Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh”.

(Baca juga: Manfaat Beriman Kepada Allah SWTPenyebab Doa Tidak Dikabulkan Allah SWT)

 1. Hadis Ibnu Majah dan Ahmad

Doa-doa untuk menjadi cepat kaya tidak hanya terdapat dalam al-qur’an tapi juga dalam hadis-hadis salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan bunyi:

“Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.”

Artinya:

“Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

(Baca juga:Macam – Macam Puasa Sunnah dalam Agama IslamBerhutang Dalam Islam)

 1. Hadis Riwayat Muslim

Kemudian doa menjadi cepat kaya juga terdapat dalam hadis riwayat muslim yang berbunyi:

“Allahummaghfirlii, warhamnii, wahdinii, wa ‘aafinii, warzuqnii.”

Artinya:

Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkanlah aku (dari berbagai penyakit), dan berikanlah rezeki kepadaku”. (HR. Muslim)

(Baca juga: Sifat Sombong Dalam IslamKeutamaan Ayat Kursi Bagi Kehidupan)

 1. Doa dalam riwayat Hadis Ibnus Sunni dan Ibnu Amer

Kemudian doa untuk menjadi cepat kaya adalah dengan membaca doa berikut ini:

“Allahumma baarik lanaa fiemaa rozaqtanaa wakhinaa adzaabannaari “.

Artinya:

“Ya Allah, beri berkatkanlah kepada kami dalam apa yang engkau rezkikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa neraka”. (R. Ibnus Sunni dan Ibnu Amer)

(Baca juga: Pengertian Riba, Jenis dan Larangannya dalam IslamSyarat Penerima Zakat – Zakat Fitrah dan Zakat Mal)

 1. Hadis Riwayat Ahmad

Selanjutnya hadis yang dapat membuka pintu rezeki ada dalam sebuah hadis riwayat ahmad yang berbunyi:

“Robbighfirlii warahmnii, wajburnii, warfa’nii, warzuqnii, wahdinii”.

Artinya:

Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku).” (HR. Ahmad)

(Baca juga: Bahaya Berbohong Dan Hukumnya Dalam IslamPenerima Zakat Dalam Islam)

 1. Hadis riwayat Tirmidzi

Hadis ini memohonkan kepada Allah supaya kita untuk selalu diberi rasa cukup atas kenikmatan halal yang diberikan oleh Allah dan dihindarkan dari apa-apa yang haram. Hadis ini berbunyi:

“Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.”

Artinya:

“Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR. Tirmidzi)

(Baca juga: Cara Menghindari RibaManfaat Ucapan Hamdalah (Alhamdulillah) Dalam Kehidupan Sehari-hari)

 1. Asmaul Husna

Selain doa-doa dari alquran dan hadis, asmaul Husna juga bisa bermanfaat untuk membuka serta memperlancar rezeki kita.

Baca juga:

Demikanlah beberapa doa yang bisa kita panjatkan untuk membuka pintu rezeki. Dengan rajin berdoa dan berusaha, tidak hanya kekayaan dunia yang akan kita dapatkan tapi juga berkah dan pahala yang nanti bisa menuntun kita sampai ke pintu surga. Semoga artkel ini bisa memberi manfaat positif bagi pembaca sekalian. Aminn.

fbWhatsappTwitterLinkedIn